ศูนย์คนไร้ที่พึ่ง เดินเคาะประตูบ้านมอบหน้ากากอนามัย

จังหวัดอุทัยธานี  ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งขานรับนโยบาย รมต.พม.ผวจ.จังหวัดวิกฤติ(COVID-19) จับมือ อบต.หนองไผ่แบน เดินเคาะประตูบ้านมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าพร้อมถุงยังชีพผู้ประปัญหาทางสังคม

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา นาย ณรงค์ฤทธิ์ นุปิง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ กรมพัฒนาสังคมสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขานรับนโยบายท่าน จุติ ไกรฤกษ์ รมต.พม /ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นายณรงค์  รักร้อย  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ วงษ์นาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบบผู้บริหารเจ้าหน้าที่และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งร่วมกิจกรรมเดินแจกหน้ากากอนามัยแบบผ้า วัดในพื้นที่ประชาชนทุกหลังคาเรือนทุกหมู่บ้าน จำนวน 4,200 คน

ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในช่วงสถานการณ์การปฏิบัติราชการตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

โดยศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี​ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าได้จัดถุงยังชีพ​ แพมเพิส  ของใช้ในชีวิตประจำวันมอบผู้ประสบปัญหาทางสังคมคนไข้มอบคนไข้ติดเตียงคนไร้ที่พึ่งจำนวน 15 ชุดร่วมส่งมอบให้กับตำบลหนองไผ่แบน /ตำบลทุ่งใหญ่​ / ตำบลโนนเหล็ก

ซึ่งเป็นพื้นที่ตำบลเสริมสร้างสวัดิการสังคมมี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบบมีความห่วงใยภารกิจเนื่องปัจจุบันประชาชนได้อยู่บ้านเพื่อหยุดเชื้อกรรแพร่ระบาทของ (COVID-19 ) และประชาสัมพันธ์ประชาชนอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อตนเองและครอบครัว

การทำงานและปัจจุบันผู้ใช้แรงงานขาดรายได้ในการดำรงชีพกรมพัฒนาสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จึงมีความห่วงใย จึงมอบหมายศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งลงพื้นที่สร้างขวัญกำลังใจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

ตามภารกิจของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ห่วงใยคนไร้บ้านคนไร้ที่พึ่งคนไร้บ้านและผู้ประสบปัญหาทางสังคมดังกล่าว จึงจัดกิจกรรมเคาะประตูบ้านมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าแก่ประชาชนในพื้นที่สร้างขวัญกำลังใจผู้ที่ได้รับผลกระทบในสถานการณ์กราแพร่ระบาคโรคโควิด

ในพื้นที่ตำบลกลุ่มเป้าหมายเสริมสร้างสวัสดิการสังคม จำนวน 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลหนองไผ่แบนตำบลทุ่งใหญ่​ / ตำบลโนนเหล็ก  ประชากร  4,200 คน ในพื้นที่และอีก 8 อำเภอ ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับจังหวัดอุทัยธานี รวมทั้งประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในครั้งนี้อีกด้วย

77ข่าวเด็ด ประจำจังหวัดน่าน รายงาน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดอุทัยธานี กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น