อำเภอเมืองน่าน ติดตามระบบมาตรฐานการกักตัวแบบเข้มข้น

จังหวัดน่าน นายอำเภอเมืองน่าน ลงพื้นที่ติดตามระบบดำเนินงาน มาตรการกักตัวบุคคลที่มาจากพื้นที่เสี่ยง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ในพื้นที่อำเภอเมืองน่าน

ข่าววันนี้ น่าน วันที่ 6 เมษายน 2563 นายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์ นายอำเภอเมืองน่าน พร้อมด้วย นายนิยม ศิริ สาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน ลงพื้นที่บ้านสองแคว ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เพื่อติดตามความก้าวหน้า และทดสอบระบบการดำเนินการของชุมชน และการตื่นตัว ทั้งความร่วมมือจากชุมชน ในการร่วมรับผิดชอบสังคม พบมีมาตรฐาน และประสิทธิภาพ

จากการมีส่วนร่วมของชุมชน คอยสอดส่องและไม่ปิดบังข้อมูล เช่น บิดาของผู้ถูกกักเพื่อดูอาการของโรค แจ้งให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำโค้ง ขอกักตัวเองดูอาการ ซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่ตกใจว่าเกิดการตื่นตกใจจนวิตกหรือไม่ แต่ได้รับแจ้งให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ได้เดินทางไปรับลูกที่เดินทางกลับมาจากประเทศเกาหลีใต้

ที่สนามบินสุวรรณภูมิเนื่องจากไม่มีรถโดยสารกลับมา แต่ได้ใช้ยานพาหนะเป็นรถเก๋ง ซึ่งจาการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ผ่านโซเชียลมีเดียเฟซบุ๊ก ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำโค้ง ทำให้ทราบว่าตนเองพร้อมญาติอีกหนึ่งคนกลายเป็นผู้มีความเสี่ยง จากการโดยสารรถเก๋ง

จากอากาศที่ไม่มีการถ่ายเท เกรงจะเป็นคนที่สร้างความเสียหาย ทำให้เกิดการแพร่เชื้อโรคหากลูกได้รับเชื้อมา แต่ไม่แสดงอาการ ซึ่งกว่าจะเริ่มแสดงอาการอย่างน้อยต้องใช้เวลากว่า 14 วัน ซึ่งนั่นหมายถึงตัวเองอาจเป็นคนทำให้เกิดการแพร่เชื้อ โดยไม่ตั้งใจ

ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำโค้ง โดย นางนิภาพร พอใจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำโค้ง หลังรับนโยบายและข้อสั่งการจาก นายนิยม ศิริ สาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน ได้เร่งดำเนินการสร้างการรับรู้ให้ชุมชน โดยให้เจ้าหน้าที่เผยแพร่ข้อมมูลผ่านช่องทางต่างๆ

ทั้งสื่อออนไลน์ การประกาศเสียงตามสาย หรือลงพื้นที่พบปะพูดคุย ให้ชุมชนได้รับรู้ และรับทราบข้อมูลเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดให้มากที่สุด โดยทีมอาสาสมัครสาธารณสุขของหมู่บ้านต่างๆ ในเขตรับผิดชอบ ทั้งผู้นำท้องที่ และผู้นำท้องถิ่น ชาวบ้านได้ให้ความร่วมมือ คอยสอดส่องบ้านใกล้เรือนเคียง ว่ามีบุคคลแปลกหน้าหรือลูกหลานญาติ มาจากพื้นที่อื่นที่ไม่ใช่อาศัยอยู่ในจังหวัดน่านหรือไม่

โดยมีทีมอาสาสมัครสาธารณสุขของหมู่บ้านเป็นผู้รับข้อมูลในพื้นที่ และแจ้งผ่านมายังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบ หากพบว่าเป็นบุคคลมาจากพื้นที่ระบาด จะดำเนินการสอบสวนว่ามีบุคคลใดได้สัมผัสใกล้ชิดหรือไม่ และหากพบเพิ่มว่ามีการสัมผัสใกล้ชิดจะถูกดำเนินการกักโรคแยกเพิ่มเติมจากบุคคลกลุ่มเสี่ยง เป็นความเสี่ยงจากการสัมผัสบุคคลกลุ่มเสี่ยงที่ยังไม่ผ่านการกักตัวดูอาการ

และมีระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากฝ่ายปกครอง จากข้อสั่งการของ นายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์ นายอำเภอเมืองน่าน หลังรับมอบนโยบายของ นายวรกิตติ ศรีพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และนำมาปรับเปลี่ยนการปฏิบัติโดยผ่านเครือข่ายผู้นำท้องที่ และผู้นำท้องถิ่น ดำเนินการ เฝ้าสำรวจตรวจสอบในพื้นที่ตลอดเวลา

โดยรายงานความคืบหน้าทุกวัน ว่าพบบุคคคลกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงหรือไม่ โดยใช้วิธีสำรวจตรวจสอบจากข้อมูลสถิติว่าถูกต้องตรงกัน กับหน่วยงานทางด้านสาธารณสุขหรือไม่ ทั้งนี้ได้กล่าวให้กำลังใจทุกคนที่มีส่วนร่วมในการป้องกันการแพร่ระบาด

ทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทีมแพทย์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้อง และที่ขาดไปได้คือทีมบุคลากร อาสาสมัครสาธารณสุขของหมู่บ้านทุกคนถือว่าเป็นหัวใจหลักร่วมกับ เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำโค้งทุกคน

ที่ร่วมดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการดังกล่าวที่เป็นตัวหนังสือเปลี่ยนเป็นการปฏิบัติ ที่บางครั้งตัวหนังสือเพียงสองบรรทัด แต่การปฏิบัติอาจใช้เวลานานผ่านความยากลำบาก อาทิเช่น “กักตัวดูอาการของโรค 14 วัน” ข้อสั่งการเพียงไม่กี่คำความยาวไม่ถึง 1 บรรทัด

แต่การปฏิบัติต้องใช้เวลาถึง 14 วัน ทุ่มเทแรงกายแรงใจ ผ่านความยากลำบากจากสภาพภูมิศาสตร์ที่เป็นภูเขา ไหนจะเรียงประเพณี คติความเชื่อ ของแต่ละชนเผ่า หากไม่มีความทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจแล้ว เป็นการยากที่จะสำเร็จ

จากข้อมูลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำโค้ง เผยว่าพื้นที่บ้านสองแคว ตำบลสะเนียน มีผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล รวมทั้งจังหวัดอื่นที่เป็นพื้นที่แพร่ระบาด ที่ต้องเข้ากักตัวดูอาการของโรคถึง 113 คน โดยจำนวนนี้รวมถึงผู้ได้สัมผัสและใกล้ชิดผู้ถูกกักโรคด้วย

จากนั้นได้ ซักซ้อมและทดสอบระบบการดำเนินการของหมู่บ้าน ที่เริ่มจากการต้องไปรายงานตัวกับฝ่ายปกครอง การไปตรวจสอบ การกำหนดสถานที่กักกันให้เหมาะสม กับของแต่ละบุคคลร่วมกันทั้ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำโค้ง เจ้าหน้าที่จากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ก่อนจะส่งมอบการดูแลให้กับ ทีมอาสาสมัครสาธารณสุขของหมู่บ้าน เข้าดำดำเนินการควบคุมคอยสังเกตุอาการตลอด 14 วัน โดยการกำกับดูแล จากเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำโค้ง และทีมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน

โดยมีทีมแพทย์ของโรงพยาบาลน่าน คอยให้คำแนะนำปรึกษา ตามนโยบาลและข้อสั่งการของทางกระทรวงสาธารณสุข ผ่าน นายแพทย์ ดิเรก สุดแดน รักษาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน โดยหากพบมีอาการผิดปกติ ได้มีระบบการส่งตัวไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลน่าน

ตามระบบการส่งต่อที่ได้กำหนดไว้โดยไม่นำผู้ถูกกักโรคไปเอง และเมื่อครบกำหนดการกักตัว จะต้องได้รับการตรวจร่างกายและสังเกตุอาการเบื้องต้นจาก เจ้าหน้าที่พยาบาล จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำโค้ง อีกครั้ง

ก่อนที่ทางชุมชนหรือหมู่บ้าน จะทำการประกาศรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการกักตัวแล้ว โดยนายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์ นายอำเภอเมืองน่าน ให้ข้อคิดเห็นว่า ระบบการดูแลที่ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำโค้ง และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน ได้ดำเนินการอยู่แล้วนี้ เป็นไปอย่างเหมาะสม

จากนั้น นายอำเภอเมืองน่าน พร้อมคณะ ได้เดินทางเข้าเยี่ยม และให้กำลังใจ ผู้ใช้แรงงานที่เดินทางกลับมาจากประเทศเกาหลีใต้ เมื่ออาทิตย์ก่อน และมาเข้าระบบการกักตัวที่หมู่บ้าน และเยี่ยมให้กำลังใจบิดาของผู้ใช้แรงงานที่เดินทางกลับมาจากประเทศเกาหลีใต้

ที่เดินทางไปรับลูกกลับบ้านและมาขอกักตัวร่วมรับผิดชอบสังคมเพราะถือว่าตนเองเป็นอีกหนึ่งความเสี่ยง ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดี ที่ถูกต้อง ที่ช่วยกันให้ความร่วมมือ ในการช่วยกันป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่ ให้พื้นที่จังหวัดน่านยังคงไม่พบการแพร่ระบาดต่อไป

77ข่าวเด็ด ประจำจังหวัดน่าน รายงาน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดน่าน กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น