อ่วม..!! ปิดเกือบ100% ซ้ำรัฐไม่ชัดช่วยโรงแรมที่พักรับผลกระทบ COVID-19

จังหวัดน่าน ผู้ประกอบการโรงแรม ที่พัก ในพื้นที่จังหวัดน่าน ไม่พ้นได้รับผลกระทบจากพิษการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ COVID-19 ที่เกิดการแพร่ระบาดไปทั่วโลก ส่งผลการท่องเที่ยวหยุดลงทันที จนหลายที่ประกาศปิดกิจการกว่า 90 เปอร์เซ็น แบกภาระค่าใช้จ่ายไม่ไหว

ข่าววันนี้ น่าน วันที่ 4 เมษายน 2563 นางจันทิรา ชินสุขเสริม เจ้าของโรงแรม น่านบูติกโฮเทล แอนด์ รีสอร์ต ประธานชมรมที่พักจังหวัดน่าน เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ณ ปัจจุบัน โรงแรมที่พักเกือบทั้งหมด ในจังหวัดน่าน ได้ปิดให้บริการไปแล้ว เพราะผลกระทบจาก COVID-19

แม้ว่าจะไม่มีลูกจ้างที่ถูกกักตัวหรือลูกจ้างที่สุ่มเสี่ยง และรัฐเองไม่ได้มีคำสั่งปิด ทั้งที่โรงแรม เป็นสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค มาเป็นอันดับต้นๆ จากผู้พัก ที่มาจากแหล่งต่างๆ

ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจแรกที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจาก COVID-19 ทำให้เจ้าของผู้ประกอบการต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่าย ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในระบบ เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ สัญญาณอินเตอร์เนท ค่าเสื่อม ต่างๆ

ที่สำคัญคือ ค่าแรงของพนักงาน ถ้าโรงแรมประกาศปิดกิจการ และให้พนักงานออกงาน ก็จะต้องรับผิดชอบในการจ่ายค่าจ้างชดชยกรณีให้ออก เพราะขณะนี้ธุรกิจโรงแรมยังไม่ได้รับการเยียวยา จากภาครัฐ

โดยเฉพาะผู้ที่ประกันตนในระบบ ภาระทั้งหมดจึงตกอยู่กับเจ้าของผู้ประกอบการ สิ่งที่ทางผู้ประกอบการโรงแรมต้องการคือ ต้องการให้ทางประกันสังคมระบุความช่วยเหลือให้นายจ้างและลูกจ้าง ที่แจ้งปิดให้บริการเนื่องจากสาเหตุดังกล่าว

โดยให้สามารถลงทะเบียนแจ้งปิดกิจการชั่วคราว จากผลกระทบจาก COVID-19 และขอให้ช่วยเหลือค่าจ้างของลูกจ้าง ที่อยู่ในระบบประกันสังคมอย่างน้อย 60% เป็นระยะเวลา 180 วัน

และควรมีมาตรการในการกำหนด การจ่ายเงินสบทบประกันสังคมของนายจ้าง และลูกจ้าง ที่เดิมสมทบฝ่ายละ 5% ต้องการให้ กำหนดการหักเงินสบทบเป็น 1% ให้เท่ากันทั้งสองฝ่าย ซึ่งปัจจุบันได้กำหนดให้นายจ้างจ่าย 4% ลูกจ้าง 1%

โดยในขณะนี้ สิ่งที่ผู้ประกอบการโรงแรม ได้แต่มองโทรทัศน์และติดตามข่าวสารด้วยความหวังรัฐจะนึกถึงผู้ประกอบการกลุ่มเล็กๆ กลุ่มนี้บ้าง เพียงขณะนี้เพียงดำเนินการในช่วงเวลาขณะนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนตนเองก่อน คือ

แจ้งปิดดำเนินกิจการชั่วคราว ที่กรมสรรพกร เพราะเป็นการปิดกิจการที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ สำหรับโรงแรมที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เนื่องจากเกรงจะถูกซ้ำเติมต่อด้วยมาตราการด้านภาษี และแจ้งปิดดำเนินกิจการชั่วคราว ที่สำนักงานประกันสังคม เพื่อที่จะเป็นข้อยืนยันให้สอดคล้องกับที่เป็นเหตุให้ลูกจ้างออก หรือลูกจ้างลาออกเอง

และในกรณีที่ให้ลูกจ้างออกงานด้วยปิดกิจการเอง นายจ้างต้องจ่ายเงินสบทบเพิ่ม ซึ่งในกรณีนี้ นายจ้างไม่สามารถทำได้ทั้งหมด เนื่องจากได้ปิดกิจการชั่วคราวไม่มีรายได้และไม่มีใครมาพัก ในกรณีที่ลูกจ้างเข้าใจ และเห็นใจนายจ้าง ก็พากันยินยอมที่จะลาออกเอง

และหลังจากลูกจ้างต้องลาออก ไปดำเนินการขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน เพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ จากเงินกองทุนประกันสังคม ที่ได้ส่งสมทบตามระเบียบ คือได้รับการชดเชย 45% ของค่าจ้าง ซึ่งบางรายได้จะได้รับเงินชดเชยไม่ถึง 5,000 ซึ่งน้อยกว่า นโยบายที่รัฐให้การช่วยเหลือผู้ที่อยู่นอกระบบประกันสังคม หรือกลุ่มอาชีพอิสระ

ซึ่งในส่วนของนายจ้างยังคงต้องรับผิดชอบ ดูแลลูกจ้างถึงแม้ว่าจะแจ้งปิดกิจการชั่วคราวแล้ว เช่น ยังคงต้องจ้างให้มาทำความสะอาด ดูแลสถานที่ แม้ว่าจะไม่ได้ทำประจำ แต่ก็ถือว่าเป็นความจำเป็น ที่จะต้องจ้างเพื่อให้ลูกจ้างมีรายได้เพิ่ม จากเงินประกันสังคมที่ได้รับ

นางจันทิรา ชินสุขเสริม ประธานชมรมที่พักจังหวัดน่าน กล่าวเพิ่มอีกว่า สำหรับผู้ประกอบการโรงแรมที่พักต่างพากันได้รับผลกระทบจาก COVID-19 อยากวอนขอความเห็นใจ พร้อมขอเสนอให้หามาตรการช่วยเหลือนายจ้างกลุ่มเล็กๆ ผ่านทางมาตรการต่างๆ

อาทิ มาตรการช่วยเหลือนายจ้าง รวมทั้งลูกจ้างในระบบประกันสังคม ของกลุ่มประกอบการโรงแรม ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดCOVID-19 ปัจจุบันยังไม่มีความชัดเจนในเรื่อง การขอปิดกิจการชั่วคราวเนื่องจากเหตุสุดวิสัยที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

เพราะการแจ้งปิดกิจการชั่วคราว COVID-19 สำหรับนายจ้างมีเพียง 4 หัวข้อคือ กรณีลูกจ้างต้องกักตัวเนื่องจากการแพร่ระบาด COVID-19 ภาครัฐสั่งให้ปิดกิจการชั่วคราว เนื่องจากการแพร่ระบาด COVID-19 ปิดเองเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจ และปิดเองเนื่องจากมีลูกจ้างสุ่มเสี่ยงการติดเชื้อ COVID-19

77ข่าวเด็ด ประจำจังหวัดน่าน รายงาน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดน่าน กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น