X

ทหารพันธุ์ดีเร่งส่งผลผลิตสู่ชุมชน บรรเทาภาวะวิกฤตโควิด-19

จังหวัดน่าน กรมทหารพรานที่ 32 ให้กำลังของหน่วยร่วมกับทหารในพื้นที่ เร่งเก็บไข่ไก่และไข่เป็ด และพืชผักปลอดสารพิษออกจำหน่ายให้ประชาชน

ข่าววันนี้ น่าน วันที่ 2 เมษายน 2563 ที่ศูนย์การเรียนรู้โครงการทหารพันธุ์ดี ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พันเอก รัตนะ พัฒนโสภณ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 32 ให้กำลังของหน่วย ร่วมกับทหารในพื้นที่

เร่งเก็บไข่ไก่และไข่เป็ด และพืชผักปลอดสารพิษ ออกจำหน่ายให้ประชาชน เพื่อช่วยเหลือความเดือดร้อนของประชาชนในการครองชีพ ในห้วงวิกฤติของโรคไวรัสโควิด-19 ออกจำหน่ายให้แก่ประชาชน ในการจำหน่าย ราคาถูกกว่าท้องตลาด หลังจากไข่ในท้องตลาดขาดแคลนเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในการครองชีพ

ทั้งนี้ โครงการทหารพันธุ์ดี  พลเอกวิจักขฐ์ สิริบรรสพ อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ได้ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการดำเนินการตามโครงการทหารพันธุ์ดี ทำจากหน่วยขยายไปที่บ้าน โดยคัดเลือกพลทหารที่มีความรู้สมัครใจในการทำเกษตรอินทรีย์

ไปฝึกอบรมที่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืช จักรพันธ์เพ็ญศิริ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย หน่วยละไม่เกิน 30 คน มาเรียนรู้ และลงมือแปลงจริง เมื่อปลดประจำการสามารถนำไปขยายผลต่อที่บ้านที่มีภูมิลำเนาอยู่ ที่อยากจะได้รับความรู้ในสิ่งที่จะเอาไปปฏิบัติในพื้นที่ ที่จะต้องต่อยอดคน คือสามารถทำอยู่แล้วมีคนอยู่แล้ว แต่มาดูแล้วมีความรู้สึกอยากจะนำกลับไปทำที่พื้นที่ของตนเอง ได้นำไปใช้ประโยชน์ให้กับชุมชนหมู่บ้าน และตนเองได้ทำเป็นอาชีพด้วย

ซึ่งได้รับพระมหากรุณา จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานเมล็ดพันธุ์ถุงนำมาให้แจกชาวบ้าน พร้อมนำความรู้ที่ได้รับไปสอนชาวบ้าน ทางมณฑลทหารบกที่ 38

ได้ดำเนินการน้อมนำแนวพระราชดำริ ตามโครงการทหารพันธุ์ดี ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับกำลังพลของหน่วย และขยายผลไปสู่ประชาชน   โดยเริ่มโครงการเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ในพื้นที่โครงการ 42 ไร่ 3 งาน 14 ตารางวา อยู่ในพื้นที่ของฐานแสงเพ็ญ กรมทหารพรานที่ 32 จังหวัดน่าน

โดยพื้นที่ในโครงการ  มีการดำเนินงานด้านการเกษตร ในด้านต่างๆ เช่น การเพาะกล้า การปลูกผักกางมุ้ง  การปลูกผักปลอดภัย การปลูกสมุนไพร ผักเชียงดา และสมุนไพรไล่แมลง การปลูกหญ้าเนเปียร์ การปลูกไม้ผล

การปลูกไผ่และกล้วย การทำปุ๋ยหมัก น้ำส้มควันไม้ การเลี้ยงไส้เดือน การปลูกแปลงผักกูด การปลูกพริกจินดา ด้านการปศุสัตว์ เช่น การเลี้ยงเป็ด การเลี้ยงไก่ การเลี้ยงหมูป่าและหมูพื้นบ้าน ด้านการประมง เช่น การเพาะเลี้ยงปลาในกระชัง การเพาะเลี้ยงกบ เป็นต้น

โดยในแต่ละวันมีประชาชน และผู้ที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ และหาชื้อไข่ไก่และไข่เป็ด และพืชผักต่างๆ นำไปประกอบอาหาร ซึ่งมีราคาถูกกว่าท้องตลาด ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชน ในช่วงของการระบาด ของโรคไวรัส โควิด – 19 ด้วย

77ข่าวเด็ด ประจำจังหวัดน่าน รายงาน

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ไชยรัตน์ รัตสิมวงศ์

ไชยรัตน์ รัตสิมวงศ์

ลูกเป็ด เฝ้าน่าน