น่าน สิ้นพระเถระชั้นผู้ใหญ่ หลวงปู่กานต์ วัดภูมินทร์

จังหวัดน่าน พระเทพนันทาจารย์ (กานต์ สปุญโญ ป.ธ.7) หลวงปู่กานต์ สปุญโญ อดีตเจ้าคณะจังหวัดน่าน อดีตเจ้าอาวาสวัดภูมินทร์ ได้ละสังขารแล้วเช้าวันนี้เมื่อเวลา​ 14.00 น.สิริรวม 80 ปีพรรษา 58 หลังเข้ารักษาอาการอาพาธที่ รพ.น่าน

ข่าววันนี้ น่าน วันที่ 26 มีนาคม 2563 ที่จังหวัดน่านลูกศิษย์แห่อาลัยสิ้นพระเถระชั้นผู้ใหญ่เมืองน่าน หลวงปู่กานต์ สปุญโญ สิริอายุ 80 ปี พรรษา 58 เผยเป็นพระนักสร้างและนักพัฒนา อุทิศตนให้แก่พระศาสนา เป็นพระเถระที่มีพุทธศาสนิกชนให้ความเคารพนับถืออย่างมากมรณภาพเมื่อเวลา 14.00 น.หลังเข้ารับการรักษา ที่โรงพยาบาลน่าน จากอาการอาพาธ

พระครูปลัดอุทัย อคฺคปญฺโญ รองเจ้าอาวาสวัดภูมินทร์ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน แจ้งว่าทางคณะสงฆ์จังหวัดน่าน และคณะศิษยานุศิษย์ ได้กำหนดการพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระเทพนันทาจารย์ (กานต์ สปุญโญ ป.ธ.7)

อดีตเจ้าอาวาสวัดภูมินทร์ อดีตเจ้าคณะจังหวัดน่าน ในวันศุกร์ที่ 27 เดือน มีนาคม เวลา 15.00 น. ณ ศาลาพร้อมใจ วัดภูมินทร์ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

คณะสงฆ์จังหวัดน่าน ข้าราชการ คณะศรัทธา พ่อค้าประชาชนและคณะศิษยานุศิษย์จะเคลื่อนสรีระสังขาร พระเทพนันทาจารย์ (กานต์ สปุญโญ ป.ธ.๗) จากโรงพยาบาลน่าน ไปยังวัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ในเวลา 13.00 น. และประกอบพิธีขอขมาสรีระสังขารพระเทพนันทาจารย์ (กานต์ สปุญโญ ป.ธ.7) ในเวลา 14.00 น. ของวันที่ 27 มีนาคม

พระเทพนันทาจารย์​  (กานต์ สุปญฺโญ ป.ธ.7) เกิดเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2483 สิริอายุรวม 80 ปีพรรษา  อดีตเจ้าคณะจังหวัดน่าน อดีตเจ้าอาวาสวัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน วุฒิทางการศึกษา นักธรรมชั้นเอก เปรียญธรรม ประโยค 7 เกียรติคุณ ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สมณศักดิ์ พ.ศ.2513 เป็นเปรียญธรรม 7 ประโยค

พ.ศ.2524 เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญที่ พระภัทรสารมุนี

พ.ศ.2548 เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชคุณาภรณ์ ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

และเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพนันทาจารย์ บริหารศาสนกิจจาทร ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

77ข่าวเด็ด ประจำจังหวัดน่าน รายงาน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดน่าน กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น