X

KiCk Off อุทัยธานี COVID19 ด้วยหน้ากากอนามัยแบบผ้า

จังหวัดอุทัยธานี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจับมือพัฒนาชุมชุมชนจังหวัด  KiCk Off อุทัยธานี COVID19 ด้วยหน้ากากอนามัยแบบผ้า

ข่าววันนี้ อุทัยธานี เมื่อวันที่20 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ดร.อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “KiCk Off อุทัยธานี COVID19 ด้วยหน้ากากอนามัยแบบผ้า”

นาย ณรงค์ฤทธิ์ นุปิง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี โดย นายสมเกีตรติ กังธีระวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ การพัฒนาชุมชน รักษาการแทนพัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี

ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้บูรณาการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดอุทัยธานี อพม.ภาคี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมโครงการ “KiCk Off อุทัยธานี COVID​ 19”

โดยมีหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปกครองกำนันผู้ใหญ่ กศน แรงงานกลุ่มสตรี และฝีมือแรงงาน เจ้าหน้าที่พัฒนาขุมชน ทั้งหมด 8 อำเภอ กลุ่ม OTOP ภาคีเครือข่ายร่วมบูรณาการร่วมกันโครงการ “KiCk Off อุทัยธานี COVID​ 19”

ก่อนเริ่มกิจกรรมได้มีมาตรการป้องกันการแพร่กระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ โควิด​ 19 โดนมีการตรวจคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรมก่อนเข้าร่วมกิจกรรมทุกราย โดยกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้ การเผยแผ่ความรู้สร้างการรับรู้ทำความเข้าใจต่อการป้องกันการแพร่เขื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID19)

นาย ณรงค์ฤทธิ์ นุปิง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี กล่าวตอนท้ายเพิ่มเติมว่า ได้จัดเจ้าหน้าที่มาร่วมกิจกรรมสอนสาธิตทำหน้ากากแบบผ้าจำนวน 10 ท่าน พร้อมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบบ ซึ่งเป็นพื้นที่ตำบลสร้างเสริมสวัสดิการสังคม ได้จัดเจ้าหน้าที่จำนวน 15 ท่าน มาสอนสาธิตให้ความรู้ การทำหน้ากากแบบผ้าลวดลายต่างๆ พร้อมแจกหน้ากากแบบผ้าฟรี ในกิจกรรมอีกด้วย กิจกรรมดังกล่าวมีผู้สนใจเข้าร่วมร่วมกิจกรรมกว่า  250 คน

77ข่าวเด็ด ประจำจังหวัดน่าน รายงาน

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ไชยรัตน์ รัตสิมวงศ์

ไชยรัตน์ รัตสิมวงศ์

ลูกเป็ด เฝ้าน่าน