X

น่าน พ่อเมืองนั่งประธาน ทำแผนระบบขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว

จังหวัดน่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธาน ประชุมทำแผนจัดระบบการขนส่งสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน จัดโดยขนส่งจังหวัดน่าน

ข่าววันนี้ น่าน เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุม โรงแรมดิอิมเพรส ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการจัดการประชุมจัดทำแผนจัดระบบการขนส่งสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน โดยมี นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์พันธุ์ ขนส่งจังหวัดน่าน ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน

จังหวัดน่านเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีความสำคัญด้านการท่องเที่ยวของภาคเหนือตอนบน มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย ทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ทั้งนี้ เมืองเก่าน่าน ได้ขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

และมีพื้นที่ติดพรมแดนประเทศเพื่อนบ้าน สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชลาว ส่งผลให้ด้านการท่องเที่ยวเป็นส่วนที่มีความสำคัญของจังหวัด ระบบการขนส่งถือเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ให้มีความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด ปลอดภัย ซึ่งจะช่วยสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนจังหวัดน่านการจัดทำแผนจัดระบบการขนส่งสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดน่านครั้งนี้

นายวรกิตติ  ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวว่า การจัดการประชุมเพื่อจัดทำแผนจัดระบบการขนส่งสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดน่านในวันนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยยกระดับการพัฒนาระบบขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว โดยการร่วมมือกันระหว่าง

จังหวัดน่านกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ซึ่งทางคณะผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลวิธีปฏิบัติที่ดีของไทยและต่างประเทศข้อมูลในบริบทของพื้นที่ และร่างแผนจัดระบบการขนส่งสาธารณะ เพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดนน มาเพื่อขอความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม ก่อนที่จะนำแผนยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าวไปขับเคลื่อนในอนาคตต่อไป

ด้าน นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์พันธุ์ ขนส่งจังหวัดน่าน กล่าวว่า การจัดการประชุมในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เล็งเห็นความสำคัญในการยกระดับระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน

โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มอบหมายให้รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา คณาจารย์จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และอดีตผู้อำนวยสถาบันการขนส่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหัวหน้าคณะผู้วิจัย ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญด้านการขนส่ง และมีประสบการณ์ทำงานด้านการพัฒนาระบบการขนส่ง และโลจิสติกส์ ให้กับกรมการขนส่งทางบก และหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงคมนาคมมาเป็นเวลานาน

การประชุมในวันนี้เป็นการนำเสนอผลการศึกษา และร่างแผนจัดระบบการขนส่งสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน โดยรับฟังข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และนักวิชาการในพื้นที่ และจะได้นำแผนจัดระบบการขนส่งสาธารณะไปขับเคลื่อนการยกระดับการท่องเที่ยวของจังหวัดน่านต่อไป

77ข่าวเด็ด ประจำจังหวัดน่าน รายงาน

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ไชยรัตน์ รัตสิมวงศ์

ไชยรัตน์ รัตสิมวงศ์

ลูกเป็ด เฝ้าน่าน