X

ร่วมแรงร่วมใจก้าวผ่านวิกฤตการณ์ covid-19

()

จังหวัดน่าน ร่วมแรงร่วมใจก้าวผ่านวิกฤตการณ์ covid-19 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน บูรณาการร่วมหลายหน่วย เร่งสำรวจปริมาณหน้ากากอนามัย ในพื้นที่จังหวัดน่าน พบมีมาจำหน่ายแต่ไม่เพียงพอ

ข่าววันนี้ น่าน เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. พันเอก พงศ์ศิริ พงศ์อาริยะมงคล หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน ได้รับมอบหมายจาก พันเอก รุศมนตรี จิณเสน รองผู้อำนวยการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน ฝ่ายทหาร ให้เป็นประธานการประชุมร่วมหลายหน่วยงาน

เพื่อติดตามสถานการณ์ และปริมาณหน้ากากอนามัยในพื้นที่จังหวัดน่าน ถึงปริมาณที่มีจำหน่ายและความต้องการของประชาชนว่ามีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนในจังหวัดน่านหรือไม่ และมีการสำรวจราคาว่าร้านค้าได้จำหน่ายในราคาเท่าใดเนื่องจากหน้ากากอนามัยขาดตลาด

ในการนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน จึงดำเนินการอย่างเร่งด่วนจัดการประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์ขึ้น โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม อาทิ เจ้าหน้าที่จากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดน่าน ปลัดอำเภอเมืองน่าน เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองน่าน พานิชย์จังหวัดน่าน และสาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน

เพื่อสร้างความเข้าใจก่อนลงพื้นที่สำรวจร้านขายยา ร้านสะดวกซื้อในพื้นที่จังหวัดน่าน จากการลงพื้นที่สำรวจ พบข้อมูลว่า ปริมาณการจำหน่ายหน้ากากอนามัยในพื้นที่จังหวัดน่าน ในภาพรวมของจังหวัด มีสินค้าจำพวกหน้ากากอนามัยแบบต่างๆ ทยอยเข้ามาจำหน่าย แต่ปริมาณไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชนที่มีความต้องการใช้ที่เพิ่มมากขึ้น

โดยในส่วนของหน้ากากอนามัย ที่ได้รับจัดสรรจากศูนย์บริหารจัดการหน้ากากอนามัยกระทรวงพาณิชย์จังหวัดน่าน ได้จัดสรรหน้ากากอนามัยผ่านร้านธงฟ้าพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นทั้งระดับจังหวัด ผ่านห้างนราไฮเปอร์มาร์ท และระดับอำเภอในห้างร้านต่างๆ รวม 15 อำเภอครบถ้วน

โดยราคาจำหน่ายหน้ากากอนามัยที่ได้รับจัดสรรจากศูนย์บริหารจัดการหน้ากากอนามัย ชนิด เซอร์จิคอล แมส ราคาจำหน่ายปลีกกำหนดราคาอยู่ที่ชิ้นละ 2 บาท 50 สตางค์ ซึ่งได้รับจัดสรรมาตั้งแต่ช่วงประมาณวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

ขณะนี้ได้จำหน่ายหมดแล้ว ในส่วนของห้างโมเดิร์นเทรด อาทิ ห้างแม็คโคร ห้างโลตัส ห้างบิ๊กซี แจ้งว่า ได้รับสินค้าทยอยเข้ามาวางจำหน่าย แต่มีปริมาณไม่มากนัก ซึ่งไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชน ที่มีความต้องการใช้เพิ่มมากขึ้นในช่วง 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ส่วนร้านขายยาทั่วไป ในพื้นที่อำเภอเมือง อาทิ ร้านเฮือนยา ร้านกนกพรเภสัช สินค้าหน้ากากอนามัยไม่เพียงพอกับการจำหน่าย ในส่วนของเจลล้างมือ และผลิตภัณฑ์อื่นที่ใช้สำหรับการล้างมือ มีจำหน่ายแต่ปริมาณไม่มากนัก

อย่างไรก็ตามผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน ได้สั่งการให้ส่วนราชการต่างๆ ดำเนินการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ปัญหาดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ยังมีหนังสือสั่งการให้ส่วนราชการต่างๆ ดำเนินการตรวจสอบ และควบคุมดูแลป้องกันการซื้อขาย หรือจำหน่ายในพื้นที่ และแจ้งให้ทราบว่าหน้ากากอนามัยเป็นสินค้าควบคุม ไม่ให้มีการขาย หรือจำหน่ายเกินราคาที่กำหนด และยังกำชับกับส่วนราชการ และราษฎรในพื้นที่ ให้รู้จักการดูแลและป้องกันตัวเองในเบื้องต้น

โดยเฉพาะการได้รับการร่วมแรงร่วมใจ จากทุกฝ่ายในจังหวัดน่าน เพื่อร่วมกันฝ่าฟันสถานการณ์ นำพาพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดน่าน ก้าวผ่านพ้นภัยอันตรายจากสถานการณ์โรคภัยในครั้งนี้เป็นไปด้วยดี และเพื่อความผาสุกของผู้คนเมืองน่าน

77 ข่าวเด็ด ประจำจังหวัดน่าน รายงาน

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ไชยรัตน์ รัตสิมวงศ์

ไชยรัตน์ รัตสิมวงศ์

ลูกเป็ด เฝ้าน่าน