X

กรม.ทพ.32 เร่งสร้างความเข้าใจ ดึงชุมชนแก้ปัญหาหมอกควัน

()

จังหวัดน่าน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 32 จัดกิจกรรม สร้างความเข้าใจ  ในการแก้ไขปัญหาหมอกควัน และไฟป่า  พร้อมร่วมกันทำแนวกันไฟ  ป้องกันไฟป่าปัญหาหมอกควัน

ข่าววันนี้ น่าน วันที่ 6 มีนาคม 2563 ที่บริเวณป่าชุมชน บ้านห้วยสะแตง หมู่ที่ 2 ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน พันเอก รัตนะ  พัฒนโสภณ ผู้บังคับการกรมทหารพราน ที่32 มอบหมายให้ ร้อยโท รัตนะ พูลสวัสดิ์ ผู้บังคับกองร้อยทหารพราน 3206 พร้อมกำลังพล ร่วมกับร้อย.ทพ.3206 ส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่

และราษฎร บ้านห้วยสะแตง ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จัดกิจกรรมรณรงค์ และสร้างความเข้าใจ ในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและปัญหาหมอกควัน เพื่อหยุดยั้งการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมจัดกำลังพลทำแนวกันไฟในการป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

จัดชุดลาดตระเวนตรวจสอบพื้นที่ต่างๆ และพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงและเฝ้าระวังการเกิดไฟป่า พร้อมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชน เพื่อป้องกันไม่ให้จุดไฟเผาป่าและพื้นที่ทำการเกษตร และร่วมกันทำแนวกันไฟบริเวณป่าชุมชน

พร้อมกันนี้ ได้ร่วมกันทำแนวกันไฟ ขนาดกว้าง 8 ม.ระยะทาง 5.5 กิโลเมตร  เพื่อป้องกันไฟป่า เพื่อแก้ปัญหาหมอกควัน  ในห้วงของฤดูแล้ง และเป็นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม กว่า 100  คน เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับราษฎรในพื้นที่ให้ความสำคัญ เกี่ยวกับปัญหาหมอกควันที่ส่งผลกระทบ กับระบบทางเดินหายใจ และการท่องเที่ยว

ซึ่งในช่วงนี้ จังหวัดน่าน โดยรณรงค์ให้ประชาชนในทุกพื้นที่ห้ามเผาเด็ดขาด ตามนโยบายรัฐบาล และของจังหวัดน่าน ในการรณรงค์ป้องกัน ในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ให้ในพื้นที่จังหวัดน่าน  เป็นพื้นที่ปลอดการเผา

77ข่าวเด็ด ประจำจังหวัดน่าน รายงาน

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ไชยรัตน์ รัตสิมวงศ์

ไชยรัตน์ รัตสิมวงศ์

ลูกเป็ด เฝ้าน่าน