เครือ CP เผยปีนี้ ส่งลูกหลานเกษตรกรน่าน จบ ป.ตรี 10 คน

จังหวัดน่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เปิดเผยโครงการทุนการศึกษา “คนน่านไม่ทิ้งกัน” ผลิดอกออกผลให้ทุนส่งลูกหลานเกษตรกรเมื่อปี 2559 จบการศึกษาแล้วกว่า 10 คน พร้อมมีงานรองรับ

ข่าววันนี้ น่าน วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เปิดเผยข้อมูลกับผู้สื่อข่าว 77ข่าวเด็ด ประจำจังหวัดน่านว่า สืบเนื่องจากโครงการทุนการศึกษา“คนน่านไม่ทิ้งกัน” โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ จับมือกับจังหวัดน่าน ได้ให้ทุนสนับสนุนให้กับลูกหลานเกษตรกรจังหวัดน่านเรียนฟรีในระดับปริญญาตรี ที่คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์(พีไอเอ็ม)

เริ่มให้ทุนการศึกษาเป็นครั้งแรกในปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมา เพื่อสนับสนุนเงินทุน ในด้านการศึกษาแก่ลูกหลานเกษตรกร ในพื้นที่จังหวัดน่าน ในครอบครัวเกษตรกร ที่ประกอบอาชีพทำไร่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในจังหวัดน่าน ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาและกลับมาพัฒนาบ้านเกิด

โดยมี บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัด เป็นผู้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี พร้อมที่พัก และค่าครองชีพ ที่คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ปีละ 10 ทุน จากวันนั้น ตั้งแต่เมื่อปี 2559 จนถึงปีการศึกษา 2562 รวม 4 ปี

ลูกหลานเกษตรกรทั้ง 10 คน ที่ได้รับทุนการศึกษา ต่างมีความมุมานะตั้งใจเล่าเรียนศึกษา ส่งผลให้มีผลการเรียน อยู่ในระดับที่ดีทั้ง 10 คน ทั้งได้ผ่านการฝึกงาน สร้างเสริมประสบการณ์ตามหน่วยงานต่างๆ ของเครือเจริญโภคภัณฑ์

เป็นไปตามเจตนารมณ์ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่จะสนับสนุนการสร้างคนที่มีคุณภาพ เพื่อกระตุ้นให้เยาวชน ให้เกิดความสำนึกรักในถิ่นฐานบ้านเกิด พร้อมนำเอาความรู้ความสามารถ กลับไปช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่คนจังหวัดน่าน

โดยเยาวชนทั้ง10คน ได้เรียนรู้วิชาการเกษตร เทคโนโลยีการจัดการตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ จริยธรรมในการทำธุรกิจ พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติงานจริง ภายใต้การดูแลจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรชั้นนำระดับโลก

ซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบ Work based Learning. ได้รับการถ่ายทอดนวัตกรรมด้านพืชหลากชนิด ที่มีศักยภาพด้านการตลาด การเรียนรู้การผลิตในฟาร์มเพื่อเพิ่มศักยภาพ ตลอดจนการบริหารจัดการในการเป็นผู้ประกอบการ

โดยน้องๆ ทั้ง 10 คน จะได้จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 และจะเข้ารับใบปริญญาบัตร ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 สำหรับลูกหลานเกษตรกรทั้ง 10 คน ได้ผ่านการฝึกประสบการณ์ด้านต่างๆ อาทิ

ชัยชนะ แซ่โซ้ง กำลังฝึกงานอยู่ที่ บริษัทเจียไต๋จำกัด (ศรีสะเกษ)หน่วยงาน Hot Pepper Business.โดยฝึกงานเกี่ยวกับการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพริกปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP และฝึกงานในส่วนโรงคัดบรรจุ ทำหน้าที่ตรวจเช็คคุณภาพพริกและเก็บข้อมูลเกษตรกรเพื่อจัดทำระบบการตรวจสอบย้อนกลับ

นิตยา บุญเป็ง กำลังฝึกงานที่ บริษัทเจียไต๋จำกัด (กทม) หน่วยงาน CT Fresh.โดยฝึกงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ถึงประเภทของวัตถุ และจำนวนที่ต้องซื้อ ศึกษาถึงสภาพตลาดแหล่งที่จะซื้อ ค้นหาแหล่งวัตถุดิบจากอินเตอร์เน็ต เผื่อทำการสั่งซื้อในอนาคต ติดต่อซัพพลายเออร์ ซื้อของตามรายการ

นิชธาวัลย์ มีอาจ กำลังฝึกงานที่ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วสจำกัด (กทม) หน่วยงานสำนักสถิติ โดยฝึกงานเกี่ยวกับงานด้านสถิติข้อมูล จัดทำ Daily Report.และเก็บรวบรวมสถิติรายวันของสิ่งที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เช่นราคาพืชเศรษฐกิจงานด้านวิจัยตลาด เพื่อเป็นการเก็บข้อมูลของเกษตรกรแบบเฉพาะเจาะจงถูกต้องและทันต่อการใช้งาน นำข้อมูลส่วนนี้ไปวางแผนกลยุทธ์การจำหน่ายสินค้าได้

พรชัย พรรณวัลย์วณิช กำลังฝึกงานที่ บริษัทสยามแม็คโครจำกัด (มหาชน กทม) หน่วยงานผักและผลไม้ โดยฝึกงานเกี่ยวกับการบริหารการจัดการคนในแผนก เช่นการจัดตารางการทำงานให้กับพนักงานของแต่เดือน การวางแผนการจัดซื้อสินค้าให้มีเพียงพอต่อการจัดจำหน่ายเพื่อให้เกิดยอดสูญน้อยที่สุด การจัดเตรียมหน้าร้านเพื่อให้พร้อมต่อการบริการสินค้าให้กับลูกค้า

วีระศักดิ์ อุ่นถิ่น กำลังฝึกงานที่ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วสจำกัด (เลยและกาฬสินธุ์) หน่วยงานพนักงานเขตภาคเหนือ โดยฝึกงานเกี่ยวกับการดูแลสร้างความสัมพันธ์กับร้านค้า จัดกิจกรรมกระตุ้นยอดขายหน้าร้าน การจัดโปรโมชั่นแคมเปญต่างๆ เช็คสต๊อกสินค้า กระตุ้นการสั่งสินค้า ติดตามการขนส่งสินค้า ลงพื้นที่พบเกษตรกรเป็นหลัก ร่วมกิจกรรมกับเกษตรกร จัดทำแปลงสาธิต

โยธกา อุดดี กำลังฝึกงานที่ Farm Factory.(กทม) หน่วยงานร้าน Farm Factory.โดยฝึกงานเกี่ยวกับฝ่ายขายหน้าร้านแคชเชียร์ รับและบริการลูกค้าคลุกสลัดหน้าบาร์ เตรียมวัตถุดิบในการขาย ตรวจเช็ควัตถุดิบคงเหลือในแต่ละวัน

เบญจมาศ เข็มทอง กำลังฝึกงานที่ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วสจำกัด (อยุธยา) หน่วยงานโรงงานข้าวนครหลวง โดยฝึกงานเกี่ยวกับการบริหารข้อมูลการผลิต มีการเรียนรู้ตั้งแต่กระบวนการรับวัตถุดิบ ตรวจสอบคุณภาพข้าว(Qc) กระบวนการผลิตบรรจุ และส่งออกสินค้า รวมถึงเป็นส่วนช่วยแก้ปัญหา ในเรื่องของการตรวจสอบประเมินบริษัทขนส่งสินค้า ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สุวิตา ธรรมสละ กำลังฝึกงานที่ บริษัทเจียไต๋จำกัด(กทม)หน่วยงาน Chia Tai Produce.(Sales Management.) โดยฝึกงานเกี่ยวกับการขายหน้าร้าน ในร้านค้าเจียไต๋กาญจนบุรี และออกขายผลสด(เมล่อนฟักทองมะเขือเทศ)ตามตึกต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร ติดต่อเสนอขายสินค้าให้กับทางร้านอาหารญี่ปุ่น ติดต่อขอเช่าพื้นที่ขายสินค้า

ชุณหเทพ ดีพรมกุล กำลังฝึกงานที่ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วสจำกัด (จันทบุรีและกาฬสินธุ์) หน่วยงานพนักงานเขตภาคตะวันออก โดยฝึกงานเกี่ยวกับการดูแลสร้างความสัมพันธ์กับร้านค้า จัดกิจกรรมกระตุ้นยอดขายหน้าร้าน การจัดโปรโมชั่นแคมเปญต่างๆ เช็คสต๊อกสินค้า กระตุ้นการสั่งสินค้า ติดตามการขนส่งสินค้า ลงพื้นที่พบเกษตรกรเป็นหลัก ร่วมกิจกรรมกับเกษตรกร จัดทำแปลงสาธิต

พงษ์ศักดิ์ เปาป่า กำลังฝึกงานที่ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วสจำกัด (ศรีสะเกษ) หน่วยงานพัฒนาวัตถุดิบต้นน้ำ โดยฝึกงานเกี่ยวกับการส่งเสริมเรื่องการปลูกข้าวหอมมะลิ105 และ กข15 ในภาคอีสานและออกพื้นที่ประเมินผลผลิตของแต่ละจังหวัด ต่อมารับซื้อข้าวจากเกษตรกรเพื่อนำข้าวไปสู่โรงสี

ทั้งนี้ หลังจากที่น้องๆ ทุกคน ได้รับโอกาสดีๆ รับทุนการศึกษา ได้ฝึกฝนการทำงานจนสำเร็จการศึกษาแล้ว จะเข้าร่วมงานกับหน่วยงาน ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ขอแสดงความยินดีกับน้องทั้ง 10 คน ที่จะสามารถทำงานเลี้ยงตนเองและครอบครัว โดยไม่ต้องทำอาชีพเกษตร ทำไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แบบเดิม โดยจะเริ่มทำงานวันแรก ในวันที่ 2 มีนาคม 2563 นี้

77ข่าวเด็ด ประจำจังหวัดน่าน รายงาน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดน่าน กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น