น่าน เตรียมเปิดศูนย์ หัตถศิลป์ [email protected]

จังหวัดน่าน เทศบาลเมืองน่าน เตรียมเปิดศูนย์จัดแสดงและจำหน่ายสินค้า “หัตถศิลป์ [email protected]

ข่าววันนี้ น่าน วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เปิดเผยข้อมูลว่า เทศบาลเมืองน่านจะจัดพิธีเปิดศูนย์บริการนักท่องเที่ยวแห่งใหม่ เพื่อเปิดเป็นศูนย์จัดแสดงและจำหน่ายสินค้า “หัตถศิลป์ [email protected]”ครบเครื่องเรื่องงานศิลป์

ที่ตั้งอยู่ ภายในบริเวณพื้นที่ของ สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ทางไปสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป โดย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์จัดแสดงและจำหน่ายสินค้า “หัตถศิลป์ [email protected]” ในครั้งนี้

ภายในงาน สามารถเลือกชื้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน เครื่องเงิน และผ้าทอเมืองน่าน พร้อมทั้งเชิญรับชมการแสดงบรรเลงดนตรีโฟล์คซอง การแสดงแบบเครื่องเงิน และผ้าทอเมืองน่าน พร้อมรับชมการแสดงทางวัฒนธรรมที่จัดมาจากชุมชนต่างๆ สุดตระการตา ตระการใจ

ทั้งนี้ ทางเทศบาลเมืองน่าน ได้จัดบริการรถรางรับส่ง ทั้งไปและรับส่งกลับ จากศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองน่าน แห่งเดิม ที่ตั้งอยู่ตรงข้ามวัดภูมินทร์ ถึงสำนักงานเทศบาลเมืองน่าน สอบถามรายละเอียด โทร 054-710234 085-695-0653 (เอกฉันท์ ผู้ประสานงาน)

และแจ้งประชาสัมพันธ์ ขอเชิญ ชม ชิม ช็อป ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน ทำการย้ายสถานที่จำหน่ายสินค้า จากบริเวณข่วงเมืองน่าน หน้าวัดภูมินทร์ ไปจัดจำหน่ายที่บริเวณศูนย์จัดแสดงและจำหน่ายสินค้า “หัตถศิลป์ [email protected]” ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 1 มีนาคม 2563 เป็นกรณีพิเศษรวม 3 วัน

77ข่าวเด็ด ประจำจังหวัดน่าน รายงาน

ไชยรัตน์ รัตสิมวงศ์

ไชยรัตน์ รัตสิมวงศ์

ลูกเป็ด เฝ้าน่าน