ปฏิบัติการ พิทักษ์ผืนป่าต้นน้ำ

จังหวัดน่าน ฝ่ายความมั่นคงอำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ร่วมกับหน่วยป้องกันรักษาป่า ตำรวจตะเวนชายแดน หน่วยต้นน้ำ และราษฎรบ้านงิ้ว ปฏิบัติการพิทักษ์ผืนป่าต้นน้ำห้วยงิ้ว

ข่าววันนี้ น่าน วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07.30 น. ณ ลานหน้าหอประชุมประจำหมู่บ้านงิ้ว หมู่ 9 ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน นายธวัช จรัสวรภัทร นายอำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน มอบหมายให้ นายสุนทร บูรณกิตติ ปลัดหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอเชียงกลาง เป็นประธานในการปล่อยแถวและมอบภาระกิจ ปฏิบัติการพิทักษ์ผืนป่าต้นน้ำขุนห้วยงิ้ว

โดยมีนายทัตพงศ์ นันทะน้อย กำนันตำบลเชียงกลาง กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติการครั้งนี้ เพราะได้รับรายงานจากราษฎรว่ามี บุคคลไม่ทราบว่าเป็นราษฎรหรือนายทุน ทำการบุกรุกแพ้วถางป่าบริเวณขุนน้ำห้วยงิ้ว เพื่อเตรียมพื้นที่ในการเพราะปลูกขิง เนื่องจากทางหมู่บ้านงิ้ว ได้รับความเดือดร้อนเรื่องการบุกรุกขุนน้ำห้วยงิ้ว ซึ่งเป็นขุนน้ำที่ทางหมู่บ้านได้ปกป้องรักษามาเป็นเวลาหลายสิบปี เพราะเป็นแหล่งต้นน้ำที่ทางหมู่บ้านได้ใช้ในการอุปโภคบริโภค ให้ได้มีน้ำใช้ไปตลอดจนถึงลูกหลาน

และห้วยงิ้วยังเป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำน่าน ทางหมู่บ้านงิ้ว นำโดยนายทัตพง์ นันทะน้อย จึงได้ประสานขอรับการสนับสนุนกำลังพล จากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมในการปฏิบัติการครั้งนี้ โดยมีการแบ่งกำลังออกสำรวจเป็น 2 ชุด ชุดแรกสำรวจบริเวณสันห้วยงิ้วลงไปหาบริเวณขุนน้ำ อีกชุดสำรวจลัดเลาะไปตามลำห้วยงิ้ว มีหน่วยงานที่เข้าร่วมสำรวจ ดังนี้ ฝ่ายความมั่นคงอำเภอเชียงกลาง

นำโดยนายสุนทร บูรณกิตติ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเชียงกลาง พร้อมอาสารักษาดินแดน จำนวน 7 นาย หน่วยป้องกันรักษาป่า นน.5 บ้านวังทอง นำโดย นายสมนึก เนียมศรี หัวหน้าหน่วยพร้อมกำลังพล จำนวน 9 นาย กองร้อยตำรวจตระเวณชายแดนที่ 325 อำเชียงกลาง นำโดย ร้อยตำรวจโทชวน ลือยศ พร้อมกำลังพล 6 นาย

หน่วยต้นน้ำน้ำกอนฝั่งขวา นำโดย นายวีระศักดิ๋  รุจิระพงค์ หัวหน้าหน่วยพร้อมกำลังพลจำนวน 3 นายพร้อมสะเบียง และคณะกรรมการหมู่บ้านและราษฎรจำนวน 20 คน ซึ่งการปฏิบัติการครั้งนี้ หากพบผู้กระทำผิดบุกรุกจะดำเนินการจับกุมดำเนินคดีทันที

ภาพ/ข่าว โดย ชาตรี ทำงาม สมาชิกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน 77ข่าวเด็ด ประจำจังหวัดน่าน รายงาน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดน่าน กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น