เชิญเที่ยวงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2563

จังหวัดน่าน จัดงานแถลงข่าวงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 7-16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณริมน้ำน่าน เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ

ข่าววันนี้ น่าน วันที่ 31 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน (สวท.น่าน) ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน จังหวัดน่าน และเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน ได้จัดงานแถลงข่าว กำหนดการจัดงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 7-16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณริมน้ำน่านเชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ โดยมีนายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าว

สำหรับการจัดงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2563 จัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ ส่งเสริมพัฒนาการผลิตภาคเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ของท้องถิ่น อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นและชนเผ่าต่างๆ จัดการแสดงนิทรรศการตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน และจัดหารายได้ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านสาธารณกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดน่า

โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการผลงานของเหล่ากาชาดจังหวัดน่านและกิ่งกาชาดอำเภอ กิจกรรมการจัดหารายได้ต่างๆ และการจำหน่ายสลากกาชาดการกุศลจังหวัดน่าน การแสดงศิลปวัฒนธรรมในเวทีกลางพิธีเปิดงานประจำปีและของดีเมืองน่าน การจัดกิจกรรมของดีเมืองน่านและการประกวดของดีเมืองน่าน การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การประกวดร้านนิทรรศการของอำเภอและหน่วยงาน การประกวดธิดาดอย และการแสดงทางวัฒนธรรมชนเผ่า การประกวดนางสาวน่าน การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทกำนัน ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบลและสารวัตรกำนัน และการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล

ซึ่งในปีนี้ จังหวัดน่านได้มีการจัดให้มีออกสลากกาชาดการกุศล จังหวัดน่าน ประจำปี 2563 จำนวน 200,000 ฉบับๆ ละ 30 บาท โดยมีรางวัลสลากการกุศลฯ รางวัลที่ 1 รถยนต์กระบะ (แค็ป) จำนวน 1 รางวัล รางวัลที่ 2 รถยนต์เก๋ง จำนวน 1 รางวัล รางวัลที่ 3 รถจักรยานยนต์ จำนวน 5 รางวัล รางวัลที่ 4 สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท จำนวน 5 รางวัล รางวัลที่ 5 สร้อยคอทองคำหนัก 2 สลึง จำนวน 15 รางวัล รางวัลที่ 6 ทีวีจอแบน 32 นิ้ว จำนวน 10 รางวัล และรางวัลเลขท้ายสามตัว พัดลมตั้งโต๊ะ จำนวน 200 รางวัล

ซึ่งในปีนี้ทั้งนี้จะมีการออกรางวัลสลากกาซึ่งในปีนี้ทั้งนี้จะมีการออกรางวัลสลากการกุศลในวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 22.00 น. ณ บริเวณริมน้ำน่านเชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ และสามารถติดตามผลการออกรางวัลได้ ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของจังหวัดน่าน ต่อไป

ภาพ/ข่าว ไชยรัตน์ รัตสิมวงศ์ น่าน 77ข่าวเด็ด

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดน่าน กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น