น่าน คุมเข้มหมอกควัน

จังหวัดน่าน กอ.รมน.คุมเข้มหมอกควันในพื้นที่

ข่าววันนี้ น่าน วันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน/รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ฝ่ายทหาร ร่วมประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก จังหวัดน่าน ปี 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน โดยมี พันเอก รุศมนตรี จิณเสน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จังหวัดน่าน

นายอำเภอแม่จริม หัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่จริม หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูคา สถานีควบคุมไฟป่าแม่จริม หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำแม่จริม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ และผู้นำชุมชน เข้าร่วมประชุมการตรวจติดตามแผนปฏิบัติการฉุกเฉินองค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอ และร่วมกำหนดแนวทางบูรณาการทุกภาคส่วน ในระบบ Single command

โดยมีสาระสำคัญดังนี้ ทุกส่วนราชการในอำเภอแม่จริมได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์อำนวยการ และศูนย์ปฏิบัติการ ในส่วนราชการระดับอำเภอ ตำบล และชุมชม รวมทั้ง หน่วยระดับอุทยานแห่งชาติในพื้นที่ และหน่วยจัดการต้นน้ำ

โดยได้ทำการรวบรวมข้อมูลส่งให้กับนายอำเภอเรียบร้อย จัดตั้งจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือในการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ถึงพิษภัยไฟป่า และหมอกควัน ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทราบ และยังมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 1.แจ้งข่าวเบื้องต้นให้กับ เจ้าหน้าที่ตามสายการบังคับบัญชา. 2.ดำเนินการดับไฟเบื้องต้น 3.เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการดับไฟป่า ในส่วนอุทยานแห่งชาติ

ได้รับการร่วมมือกับชุมชนในพื้นที่ พร้อมปฏิบัติการตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งยังสามารถปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าในพื้นที่ข้ามเขตได้ และได้ทำการลาดตะเวนในจุดที่มีความเสี่ยงอย่างน้อย 15 ครั้ง/เดือน ด้านการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ทางอุทยานแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าในทุกภาคส่วน จะต้องได้รับการฝึกทบทวน อย่างน้อยปีละ 2-3 ครั้ง และต้องได้รับการตรวจสุขภาพอยู่เสมอ

เพื่อจะได้มอบหมายหน้าที่ให้เหมาะสมในการปฏิบัติภารกิจต่อไป ทางอุทยานแห่งชาติในพื้นที่ ได้ทำการฝึกจิตอาสาดับไฟป่าในพื้นที่ จำนวน 200 คน เพื่อทำการฝึก และสามารถปฏิบัติการดับไฟป่าในพื้นที่ ในส่วนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ได้ดำเนินการจัดตั้ง ชุดเคลื่อนที่เร็วดับไฟป่า สำหรับปัญหา และอุปสรรคในพื้นที่คือ ไฟป่าในพื้นที่สูงชัน ทาง กอ.รมน.จังหวัดน่าน จะประสานทาง กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ ทภ.3 เพื่อหาทางดำเนินการต่อไป

ภาพ/ข่าว น่าน77ข่าวเด็ด

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดน่าน กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น