X

เปิดบ้านต้อนรับคณะ วทบ

น่าน เปิดบ้านต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยการทัพบก

ข่าววันนี้ น่าน วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม โรงแรมเทวราช อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ให้การต้อนรับ พลตรี มหศักดิ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพบก

คณาจารย์ และนักศึกษา วิทยาลัยการทัพบก หลักสูตรประจำรุ่นที่ 65 ศึกษาดูงาน สภาวะแวดล้อมและดูงานภาคเหนือระหว่างวันที่ 12-18 มกราคม 2563 พร้อมกล่าวบรรยายสรุป

โดย นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ได้ขึ้นให้คำบรรยายสรุปการบริหารจัดการ พื้นที่ และสภาพแวดล้อมของเขตเทศบาลเมืองน่าน ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ทั้ง การบริหารจัดการขยะเขตเมือง การจัดการพื้นที่สุ่มเสี่ยง ตลอดจนพฤติกรรมสุ่มเสี่ยง

ทั้งนี้ พลตรี มหศักดิ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพบก ได้กล่าวถ่อยแถลงสรุปกิจกรรมต่อผู้สื่อข่าวว่า ได้นำคณาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยการทัพบก หลักสูตรประจำรุ่นที่ 65 เดินทางมาศึกษาดูงาน สภาวะแวดล้อมภายนอก

ซึ้งได้จัดไว้ 3 ส่วน คือ ส่วนแรกการศึกษาในสภาวะแวดล้อมภายในพื้นที่ เช่นในพื้นที่จังหวัดน่าน ก็เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมในพื้นที่ภาคเหนือ ส่วนที่สองคือการศึกษาดูงานสภาวะแวดล้อมภายในพื้นที่หน่วยงานต่างๆ และส่วนที่สามคือการศึกษาดูงานสภาวะแวดล้อมภายในพื้นที่ต่างประเทศ

และส่วนที่สำคัญมากกว่าที่กล่าวมาทั้งหมดคือการ ปรับเปลี่ยนให้มีพฤติกรรมอันพึงประสงค์ และการทำงานร่วมกันเป็นทีม ทั้งการสร้างพฤติกรรมการมือส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม โดยพื้นที่จังหวัดน่าน คณาจารย์และนักศึกษาจะได้ออกทำกิจกรรมร่วมกับ โรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่ ต่อไป

ภาพ/ข่าว โดย น่าน77ข่าวเด็ด

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ไชยรัตน์ รัตสิมวงศ์

ไชยรัตน์ รัตสิมวงศ์

ลูกเป็ด เฝ้าน่าน