X

เทศบาลตำบลเวียงสา คว้ารางวัลชมเชยระดับประเทศ

น่าน เทศบาลตำบลเวียงสา ได้รับรางวัลชมเชย เป็นโล่รางวัลและเงินรางวัลมาพัฒนาท้องถิ่น

ข่าวน่าน วันนี้ 22 พฤศจิกายน 2562 พ.ต.พิบุญชัย ณ ลำพูน กรรมการที่ปรึกษาสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน เปิดเผยกับผู้สื่อข่าว 77ข่าวเด็ด ประจำจังหวัดน่าน ว่า จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กลุ่มเทศบาลตำบล)  ที่ได้รับคัดเลือกผ่านการคัดเลือกและตรวจสอบ โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็น อปท. (กลุ่มเทศบาลตำบล) ที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล โปร่งใส และตรวจสอบได้ เข้าร่วมประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี (กลุ่มเทศบาลตำบล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

“เทศบาลตำบลเวียงสา” ได้รับรางวัลชมเชย เป็นโล่รางวัลและเงินรางวัลมาพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นผลจากความร่วมมือ ความสามัคคี อุทิศเวลา เสียสละเพื่อการทำงานของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างทุกส่วนงาน ร่วมถึงประชาชนในเขตชุมชนของเทศบาลตำบลเวียงสาด้วย

โดย นายวิโรจน์ หวั่นท๊อก นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสา เข้ารับรางวัล ณ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา มีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ให้พัฒนาเป็นขั้นตอน โดยคำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชน แนะส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัล เป็นตัวอย่างนำร่องช่วยเหลือท้องถิ่นอื่น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับประชาชน

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ไชยรัตน์ รัตสิมวงศ์

ไชยรัตน์ รัตสิมวงศ์

ลูกเป็ด เฝ้าน่าน