โครงการสานใจไทยหนึ่งเดียว สร้างความสามัคคีปรองดอง รุ่นที่ 5

กอ.รมน.,ภูเรือ,เลย

เลย กอ.รมน.จ.เลย  กิจกรรมการอบรม (สานเสวนา) ตามโครงการสานไทยใจหนึ่งเดียว สร้างความสามัคคีปรองดอง ในพื้นที่จังหวัดเลย

เวลา 09.00 น. วันที่ 15 ก.พ.62 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอภูเรือ จ.เลย  พ.อ.วีระพงษ์ คำสิทธิ์ รอง ผอ.รมน.จ.เลย มอบหมายให้ พ.อ.ทินพันธ์. ปากแก้ว หน.กบค.กอ.รมน.จ.เลย ดำเนินโครงการสานใจไทยหนึ่งเดียว สร้างความสามัคคีปรองดอง รุ่นที่ 5 โดยมีวิทยากรขุนด่านให้ความรู้ ประวัติศาสตร์ชาติไทย และการปกป้องสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามที่ ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ให้ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเลย จัดกิจกรรมการอบรม (สานเสวนา) ตามโครงการสานไทยใจหนึ่งเดียว สร้างความสามัคคีปรองดอง ในพื้นที่จังหวัดเลย

 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสพบปะและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อให้ชุมชนเกิดความรักสามัคคีปรองดอง และเพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอันเป็นหนทางนำไปสู่ความมั่นคงของชาติ สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้  มีประชาชนเข้าร่วมโครงการ. 120 คน  ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเลย กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น