X

สนช.ลงพื้นที่ระนองขับเคลื่อนโครการไทยนิยม ยั่งยืน

 

ระนอง-สนช. และคณะ ร่วมสังเกตการณ์และพบประชาชนในชุมชนนกงาง ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง จ.ระนอง ในการจัดเวทีประชาคมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน”


 นายนิรวัชช์ ปุณณกันต์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะ ได้ร่วมสังเกตการณ์และพบปะประชาชนในพื้นที่ชุมชนชุมชนนกงาง ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ในการจัดเวทีประชาคมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ซึ่งการพบปะประชาชนในครั้งนี้ เป็นโครงการที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. ได้จัดทำโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พบประชาชน ตามวิถี “ไทยนิยม ยั่งยืน” โดยในพื้นที่จังหวัดระนอง

นายนิรวัชช์ ปุณณกันต์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวว่า สนช. ได้จัดทำโครงการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ตามวิถี “ไทยนิยม ยั่งยืน” เพื่อมาพบปะประชาชนและรับฟังปัญหาจากการจัดเวทีในครั้งนี้ ซึ่งเรื่องนี้ทาง สนช. ได้สนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาล ในเรื่องของโครงการไทยนิยมยั่งยืน เพราะการใช้งบประมาณทั้งหมดจะต้องผ่านทาง สนช. มาก่อน และเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศ รวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน

โดยทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกัน จึงจะทำให้การพัฒนาพื้นที่มีความเจริญ และมีการแบ่งปัน ลดความเหลื่อมล้ำ กระจายความสุขให้กับทุกคนที่อยู่ในพื้นที่ และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยเปิดเวทีให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม เริ่มต้นตั้งแต่กำหนดความต้องการของประชาชนเองอย่างแท้จริง ลำดับความเร่งด่วนความสำคัญในการแก้ปัญหาในท้องถิ่น ตลอดจนมีส่วนร่วมในการคิดและตัดสินใจ จึงเป็นที่มาของโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” และเป็นการดำเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สำคัญการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในครั้งนี้เพื่อมาให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ และประชาชนในการเข้าร่วมเวทีโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน”


ทั้งนี้การได้รับฟังปัญหาพื้นฐานจากพี่น้องประชาชน ทาง สนช. จะติดตามปัญหาต่าง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ สนช. อีกทางหนึ่ง ซึ่งข้อมูลปัญหาต่าง ๆ ของประชาชนที่ได้จากการจัดเวที ทางจังหวัด จะจัดเก็บรวบรวมเป็นฐานข้อมูล เพื่อนำมาแก้ปัญหาให้เป็นรูปธรรมต่อไ

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดระนอง บรรณาธิการ นสพ.เซ้าท์เทิร์นนิวส์ระนอง