ผู้ว่าฯระนอง รับรางวัล Digital Government Award 2019

ผู้ว่าฯระนอง รับรางวัล Digital Government Award 2019

ระนอง- (30 ต.ค.62) นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เข้ารับรางวัลหน่วยงานภาครัฐระดับภูมิภาคที่มีความพร้อมด้านดิจิทัล จากฯพณฯนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในงานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2562 ( Digital Government Award 2019 ) ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร

สำหรับรางวัลรัฐบาลดิจิทัลที่มอบให้แก่หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ประกอบด้วย หน่วยงานระดับกรมที่ได้รับโล่รางวัลรัฐบาลดิจิทัล จำนวน 10 รางวัล ได้แก่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ การประปาส่วนภูมิภาค และสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

รวมทั้งประกาศนียบัตรระดับจังหวัด 5 รางวัล ได้แก่ จังหวัดร้อยเอ็ด ลำพูน ระนอง เพชรบูรณ์ และอุตรดิตถ์

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น