X

ระนองเปิดแปลงเรียนรู้ส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่มังคุดเพื่อการส่งออก

ระนอง-สหกรณ์จังหวัดระนองเปิดแปลงเรียนรู้การส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ เพื่อให้เกษตรกรแลกเปลี่ยน เรียนรู้ กระบวนการผลิตมังคุดคุณภาพสู่ผู้บริโภคทั้งในประเทศและเพื่อการส่งออก

ที่ศูนย์เรียนรู้ส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่มังคุดเพื่อการส่งออก หมู่ที่ 7 ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนองได้เปิดแปลงเรียนรู้การส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ ปี 2561 โดยได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ กระบวนการผลิตมังคุดคุณภาพสู่ผู้บริโภคทั้งในประเทศและเพื่อการส่งออก โดยมี นายกฤษดา จันทร์แดง สหกรณ์จังหวัดระนองและนายสุนทร ศรีหะรัญ ประธานกลุ่มเกษตรกรทำสวนนาคาร่วมกับเครือข่ายเกษตรกรทำสวนนาคา

นายสุนทร ศรีหะรัญ ประธานกลุ่มเกษตรกรทำสวน ตำบลนาคา กล่าวว่า ปัจจุบันเกษตรกรอำเภอสุขสำราญ มีเกษตรแปลงใหญ่ผลไม้หลากหลายชนิด เช่น ทุเรียน มังคุด เป็นต้น โดยเฉพาะในพื้นที่ จ.ระนอง มีเกษตรแปลงใหญ่มังคุด จำนวน 51 แปลง คิดเป็นพื้นที่กว่า 300 ไร่ สมาชิกรวม 305 ราย เกษตรกรแปลงใหญ่สามารถผลิตมังคุดเกรดส่งออกสินค้าพรีเมี่ยม โดยจำหน่ายผ่านกลุ่มสหกรณ์ไปยังต่างประเทศ เช่น จีน เวียดนาม

ซึ่งในปีนี้ได้มีผู้ประกอบการนักธุรกิจจีนเข้ามาตั้งจุดรวบรวมผลผลิตโดยตรงจากเกษตรกรในอำเภอกะเปอร์ เพื่อส่งออกไปยังประเทศจีน โดยให้ราคาที่ค่อนข้างสูงกว่าทุกๆปี ปัจจุบันกลุ่มสมาชิกเกษตรกรทำสวนตำบลนาคา เริ่มปรับเปลี่ยนพื้นที่การปลูกยางพารามาเป็นการปลูกมังคุดเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากพื้นที่ปลูกมังคุดยังมีน้อย ถ้าหากเกษตรกรในกลุ่มมีการพัฒนาสินค้ามังคุดให้มีคุณภาพมากขึ้นก็ทำให้มีอำนาจในการต่อรองราคากับผู้ประกอบการต่างชาติ ที่เข้ามารับซื้อทำให้มีรายได้ที่แน่นอน

นางอภิญญา ศรีหะรัญ เจ้าของสวนเกษตรแปลงใหญ่กล่าวว่า ตนเองกับสามีทำสวนมังคุดมานานกว่า 20 ปีแล้ว ในพื้นที่กว่า 20 ไร่ การดูแลส่วนใหญ่จะใช้ปุ๋ยอินทรีย์เป็นหลักอย่างสม่ำเสมอทุกๆ ปี ผลผลิตมังคุดต่อปีประมาณ 40-50 ตัน ต่อปี สำหรับราคามังคุดปีนี้มังคุดคุณภาพคัดแล้วเกรดเอหน้าสวนสามารถขายได้ราคากิโลกรัมละ 80 -120 บาท สูงกว่าจากเดิมที่ได้แค่ กก.ละ 50 บาท เท่านั้น
นายกฤษฎา จันทน์แดง สหกรณ์จังหวัดระนอง กล่าวว่าตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่มังคุดเพื่อการส่งออกบ้านนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง ตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้หลักคิดที่ว่า “ตลาดนำการผลิต” คือการผลิตให้มีปริมาณสอดคล้องกับความต้องการของตลาด ซึ่งในวันนี้ก็ได้มีการจัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้การตลาดนำการผลิต “ส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่มังคุดเพื่อการส่งออก” เพื่อให้เกษตรกรสวนมังคุดมีรายได้ที่แน่นอนและมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ และมังคุดก็เป็นผลไม้ที่ทางสหกรณ์จังหวัดได้ดำเนินกิจกรรมอยู่ในระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในจังหวัดระนอง

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดระนอง บรรณาธิการ นสพ.เซ้าท์เทิร์นนิวส์ระนอง