ศิษย์เก่า มอ.ระนอง รวมกลุ่มตั้งชมรมสานสัมพันธ์พี่น้อง “รวมช่อศรีตรัง”

ศิษย์เก่า มอ.ระนอง รวมกลุ่มตั้งชมรมสานสัมพันธ์พี่น้อง “รวมช่อศรีตรัง”

ระนอง- นายสมพงษ์  เจริญสุข  นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ ร.ศ. สมชาย  ชูโฉม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าและกีฬา พร้อมคณะ เดินทางมาร่วมงาน “รวมช่อศรีตรัง” จ.ระนอง  ซึ่งจัดขึ้นโดย ชมรมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.ระนอง ที่ได้รวมตัวศิษย์เก่า  มอ.ทุกวิทยาเขต ที่อาศัยและทำงานใน จ.ระนอง

มารวมกันจัดตั้งขึ้นเป็นชมรม ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.ระนอง โดยได้มีการจัดงานเปิดตัวพบปะสังสรรค์พี่น้อง “รวมช่อศรีตรัง”ขึ้น เมื่อคืนวันที่ 19 ต.ค. 2562 ที่ผ่านมา

นายสมพงษ์ เจริญสุข นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นายสมพงษ์  เจริญสุข  นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  กล่าวว่า   แสดงความยินดีกับชมรมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.ระนอง ที่ได้รวมตัวระหว่างศิษย์เก่าทุกรุ่น ทุกวิทยาเขต ในจ.ระนอง

จัดตั้งชมรมขึ้นเพื่อรวมช่อศรีตรังมาสร้างความสัมพันธ์ ซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างพี่ระหว่างน้อง

ซึ่งเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ชาว มอ.ต่างยึดถือมานาน ที่ศรีตรังทุกช่อจะไม่ทอดทิ้งกัน  และเชิญชวนให้ศิษย์เก่า มอ.จ.ระนอง เข้าร่วมสมัครเป็นสมาชิกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เพื่อเข้าไปมีส่วนร่วม และเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริม ความสามัคคีและความร่วมมือระหว่างสมาชิกตลอดจนการเพิ่มพูนความรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

ร.ศ. สมชาย ชูโฉม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าและกีฬา

ร.ศ. สมชาย  ชูโฉม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าและกีฬา กล่าวว่าเมื่อศิษย์เก่าแต่ละจังหวัดรวมตัวกันได้ก็จะสามารถที่จะดูแลและช่วยเหลือแก่กัน รวมทั้งการร่วมทำกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่สังคมต่อไป

โดยขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีนโยบายที่จะผลักดันให้ มอ.ทั้ง 5 วิทยาเขตรวมกันเป็นหนึ่งเดียว  THE  ONE  PSU   และจะรวบรวมฐานข้อมูลศิษย์เก่าแต่ละพื้นที่ให้พร้อมในการที่จะมีฐานข้อมูลที่จะติดต่อซึ่งกันและกัน

นส.กนก ตัณโสภณ ประธานชมรมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.ระนอง

นส.กนก   ตัณโสภณ  ประธานชมรมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.ระนอง  กล่าวว่า  เราจะช่วยเหลือช่อศรีตรัง และเป็นกำลังใจซึ่งกันและกัน  ให้สมกับคำว่า พวกเราคือ “ลูกสงขลานครินทร์”

อนึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของภาคใต้ วัตถุประสงค์เพื่อ กระจายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา สู่ดินแดนภาคใต้ เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาในท้องถิ่น

และเพื่อสนับสนุนการพัฒนาภูมิภาค โดยมุ่งมั่นที่จะให้สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นศูนย์กลาง ทางวิชาระดับสูง เพื่อตอบสนองการพัฒนาภาคใต้ และ เป็นสถาบันที่สามารถรับใช้ชุมชนได้อย่างแท้จริง

นับตั้งแต่ปี 2510 ซึ่งเป็นปีแรกของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยจนถึงปัจจุบัน เรามีศิษย์เก่าประมาณ 100,000 คน ตลอดระยะเวลา 30 ปี ที่ผ่านมา ทั้งอาจารย์ และนักศึกษาของเราได้ร่วมกันสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยของเรา ให้เติบโตขึ้นเป็นลำดับ

อย่างไรก็ตาม กิจกรรมของมหาวิทยาลัยยังคงต้องดำเนินไปไม่สิ้นสุด และ นับวันจะยิ่งท้าทายต่อสปิริตของ “ลูกสงขลานครินทร์” มากขึ้นทุกวัน

สมดังคำกล่าวของอาจารย์รุ่นแรก ท่านหนึ่งได้เคยกล่าวไว้ว่า “เราต่างก็เป็นคลื่นที่ไหลตามกันมา เพื่อร่วมกันผลักดัน ม.อ. กันคนละยุค คนละสมัย”

ด้วยปณิธานที่ว่า “ร่มศรีตรังยังเพรียกร่ำเรียกหา ลูกสงขลานครินทร์อยู่ถิ่นไหน แม้ห่างกันพันแสนด้าวแดนใด มอบดวงใจไว้ที่ร่มศรีตรัง” สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สน.มอ.)

จึงได้เกิดขึ้น จดทะเบียนเป็น “สมาคม” เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2525 และได้รับอนุมัติจาก กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2526

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น