ล่องแพเปียกคลองลัดโนดระนอง เจ๋งคว้าอีกรางวัล “ยอดเยี่ยมเที่ยวชุมชน DASTA  AWARD 2019”

ล่องแพเปียกคลองลัดโนดระนอง เจ๋งคว้าอีกรางวัล “ยอดเยี่ยมเที่ยวชุมชน DASTA  AWARD 2019”

ระนอง-นายรังสิมันต์  หวันร่าหมาน หรือ ผู้ใหญ่ทวน อดีตผู้ใหญ่บ้าน ตำบลม่วงกลวง อ.กะเปอร์ จ.ระนองผู้จัดการกลุ่มท่องเที่ยวคลองลัดโนด กล่าวว่าวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชนตำบลม่วงกลวง จ.ระนอง  ได้รับหนังสือแจ้งจาก องค์การบริหารพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)  หรือ อพท. สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แจ้งว่า  อพท.ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งชุมชนของท่านได้รับรางวัล DASTA  AWARD สาขาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประจำปี 2562

โดยได้ผลการประเมินตามเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทยรวม 82.00 คะแนน  หรือระดับการพัฒนาดีเยี่ยม กำหนดการมอบรางวัลในวันที่ 16 ต.ค. 2562 นี้ ณ โรงแรมเรเนชองส์ ราชประสงค์ ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจแก่ชุมชนเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งเป็นรางวัลใหญ่ที่ชุมชนได้รับเป็นรางวัลที่ 2 ในป 2562 นี้ หลังจากที่ก่อนหน้านี้วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชนตำบลม่วงกลวง จ.ระนอง  รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562 สาขาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน

สำหรับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562 มีทั้งหมด 3 ประเภทรางวัล ซึ่งมีผลงานที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมและดีเด่น รวมทั้งสิ้น 88 ผลงาน จัดขึ้นโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562 หรือรางวัล Thailand Tourism Awards

ขอขอบคุณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สนง.ชุมพร-ระนอง ผอ.วิริยา แก่นแก้ว สนง.ทกจ.ระนอง ท่าน ส.ส. คงกฤษ สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวระนอง สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวระนอง ท่านรองผู้ว่าฯนายพรเทพ  ผ่องศรี สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวระนอง ชมรมมัคคุเทศค์ระนอง ผู้ประกอบการท่องเที่ยว  บริษัททัวร์ โรงแรมที่พัก ในจ.ระนอง พี่น้องเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนสมาชิกกลุ่มทุกๆท่าน ที่คลองลัดโนด และชาวตำบลม่วงกลวงทุกท่าน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น