X

ส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรฯจังหวัดระนองจัดแข่งกีฬาสีเชื่อมสัมพันธ์

ระนอง-ส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรฯจังหวัดระนองจัดแข่งกีฬาสีเชื่อมสัมพันธ์ “การแข่งขันกีฬา Sport day กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2561เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพ ทำให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจ เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน

นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดงานการแข่งขันกีฬา Sport day กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2561 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ข้าราชการ พนักงานเข้าร่วมงาน

ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพ ทำให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจ เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน นอกเหนือจากภารกิจหน้าที่พึงปฏิบัติให้กับเกษตรกรและประชาชน ซึ่งการจัดการแข่งขันกีฬา Sport day ครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5

โดยนักกีฬาแต่ละประเภทประกอบด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง และหน่วยงานภาคี 2 หน่วยงานคือ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดระนอง และสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดระนอง

ในการแข่งขันครั้งนี้ ได้ดำเนินการแข่งขันกีฬา 2 ประเภทคือ 1.กีฬาประเภทสากล ได้แก่ วอลเลย์บอล ตะกร้อ ฟุตซอล 2. กีฬามหาสนุกได้ แก่ชักกะเย่อ ปิดตาตีหม้อ เตะปี๊บทีมผู้บริหาร ซึ่งในปัจจุบัน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง มีบุคลากรประมาณ 500 คนจาก 18 หน่วยงาน และต้องปฏิบัติงานร่วมกันในลักษณะบูรณาการร่วมกัน///

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดระนอง บรรณาธิการ นสพ.เซ้าท์เทิร์นนิวส์ระนอง