ระนอง เตรียมจัดปั่นจักรยานเพื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ระนอง เตรียมจัดปั่นจักรยานเพื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

นายพรเทพ ผ่องศรี รอง ผวจ.ระนอง

ระนอง-นายพรเทพ   ผ่องศรี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวในระหว่างการเป็นประธานการประชุม ร่วมด้วยนายคงกฤษ  ฉัตรมาลีรัตน์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดระนอง ในการเตรียมความพร้อมในการจัดกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรม : ปั่นจักรยานเพื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดระนอง ในวันอาทิตย์ที่ 29  กันยายน 2562

นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์(ขวา)

โดยได้รับเกียรติจากนายพิพัฒน์   รัชกิจประการ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด  ในวันที่ 29 ก.ย. 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา

ด้วยปัจจุบันรัฐบาลได้เล็งเห็นว่าการกีฬาเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมุ่งเน้นที่จะส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชนทุกกลุ่มและทุกพื้นที่มีสุขภาพร่างกายตามเกณฑ์มาตรฐานและส่งเสริมให้ประชาชนภายในประเทศมีการออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ การส่งเสริมกิจกรรมกีฬาขั้นพื้นฐาน กีฬามวลชน  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง จึงได้กำหนดโครงการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรม ปั่นจักรยานเพื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จ.ระนองขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มและทุกพื้นที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ

สำหรับเส้นทางการปั่นจุดเริ่มต้น-สิ้นสุด ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง พร้อมกิจกรรม  CSR  จุดที่ 1  พระราชวังรัตนรังสรรค์   จุดที่ 2 วัดสุวรรณคีรีวิหาร จุดที่3 วัดวารีบรรพต  จุดที่ 4 วัดตโปทาราม โดยขณะนี้มีผู้สนใจร่วมสมัครครบตามจำนวน 800 คนแล้ว

 

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น