X

เจ๋ง! โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง สุดยอด! คว้า 7 โล่รางวัลด้านการศึกษา

เจ๋ง! โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง สุดยอด! คว้า 7 โล่รางวัลด้านการศึกษา

ระนอง- โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง สร้างผลงานทางการศึกษาสุดยอด! คว้า 7 โล่รางวัล โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) มีพัฒนาการสูง ปีการศึกษา 2561

นายชวนะ คำกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าร่วมงาน “ การเสริมสร้างคุณภาพการเรียนการสอนสู่ศตวรรษที่ 21” ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเพรา พุทธสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล ปลัดจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานกล่าวเปิดงาน นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ และโรงเรียนพิชัยรัตนาคารคว้า 7 โล่รางวัล โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) มีพัฒนาการสูง ปีการศึกษา 2561 ดังนี้

1.ประเภทโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(O-NET) เฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2561  2.ประเภทโรงเรียนที่มีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) บรรลุเป้าหมายร้อยละ 5 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

3.ประเภทโรงเรียนที่มีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) บรรลุเป้าหมายร้อยละระดับเขตพื้นที่การศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  4.ประเภทโรงเรียนที่มีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) บรรลุเป้าหมายร้อยละ 5 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

5.ประเภทโรงเรียนที่มีพัฒนาการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) คะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร

6.ประเภทโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(O-NET)เฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2561  7.ประเภทโรงเรียนที่มีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) บรรลุเป้าหมายร้อยละ 5 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดระนอง บรรณาธิการ นสพ.เซ้าท์เทิร์นนิวส์ระนอง