ชาวระนอง เฮ “คงกฤษ”ดันสำเร็จ  รมว.ไฟเขียวใช้พื้นที่แขวงฯ ขยายโรงพยาบาลระนอง

ชาวระนอง เฮ “คงกฤษ”ดันสำเร็จ  รมว.ไฟเขียวใช้พื้นที่แขวงฯ ขยายโรงพยาบาลระนอง

รองอธิบดีกรมทางหลวงและผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนอง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระนอง ประธานหอการค้าระนอง ตัวแทนมูลนิธิพัฒนาโรงพยาบาลระนอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย โดยมีที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ท่านวิรัช พิมพะนิตย์ เป็นประธานในการประชุม

ระนอง-นายคงกฤษ  ฉัตรมาลีรัตน์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดระนอง กล่าวถึงความคืบหน้าในการขอพื้นที่แขวงทางหลวงระนอง เพื่อขยายพื้นที่โรงพยาบาลระนองรองรับการเพิ่มขึ้นของผู้ใช้บริการทั้งชาวระนองและแรงงานต่างด้าวที่ปัจจุบันที่มีเป็นจำนวนมากและเกิดความแออัด โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2562 เวลาประมาณ 11.30น. ผมและผู้ปฏิบัติงานฯ ได้เข้าร่วมประชุมที่กระทรวงคมนาคม เรื่องการขอใช้พื้นที่แขวงทางหลวงระนองเพื่อพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลระนอง โดยมีรองอธิบดีกรมทางหลวงและผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนอง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระนอง ประธานหอการค้าระนอง

ตัวแทนมูลนิธิพัฒนาโรงพยาบาลระนอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย โดยมีที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ท่านวิรัช พิมพะนิตย์ เป็นประธานในการประชุม ซึ่งแนวทางจากการประชุม คือ ทางท่านรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ท่านอนุทิน ชาญวีรกูล และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคมนาคม ท่านศักดิ์สยาม ชิดชอบ ไม่ได้ขัดข้องแต่อย่างใด โดยให้ทางจังหวัดระนอง ได้จัดทำโครงการ เพื่อเสนอต่อรัฐมนตรีฯ ในการตั้งงบประมาณต่อไปครับ

นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ ส..ส.จ.ระนอง กล่าวให้ข้อมูลแก่ที่ประชุม

ในนามชาวจังหวัดระนอง ต้องขอขอบพระคุณท่านรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ท่านอนุทิน ชาญวีรกูล และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคมนาคม ท่านศักดิ์สยาม ชิดชอบ และที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ท่านวิรัช พิมพะนิตย์ ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของจังหวัดระนอง และให้การต้อนรับคณะจากจังหวัดระนองเป็นอย่างดีครับ

ตัวแทนมูลนิธิพัฒนาโรงพยาบาลระนอง อธิบายรายละเอียด ความจำเป็น ต่อที่ประชุม

นายพรเทพ  ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ประธานการประชุม การขอใช้พื้นที่แขวงทางหลวงระนอง  เพื่อพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลระนอง เปิดเผยว่า  โรงพยาบาลระนองก่อตั้งเมื่อปี 2453  พื้นที่เดิมประสบปัญหาน้ำท่วมจีงย้ายมาสถานแห่งใหม่ ซึ่งเป็นที่ตั้งปัจจุบัน เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 1 ม.ค. 2500  นับเป็นเวลากว่า 100 ปี ที่ให้การบริการทางการแพทย์สาธารณสุข เพื่อประชาชนจังหวัดระนอง จังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้าน  ปัจจุบันมีผู้ป่วยเฉลี่ยวันละ 1,200 คน ผู้ป่วยในเฉลี่ยวันละ 230 ราย  มีอาคารบริการและอาคารสนับสนุนบริการ สภาพอาคารหลายหลังชำรุดทรุดโทรม มีความแออัด คับแคบ ด้วยข้อจำกัดด้านพื้นที่ใช้สอยที่มีเนื้อที่เพียง 22 ไร่ ทำให้การขยายอาคารและสิ่งปลุกสร้างเพื่อการบริการประชาชนมีปัญหาไม่เพียงพอ แนวทางที่จะปรับปรุงและพัฒนาบริการได้ต้องขยายพื้นที่ของโรงพยาบาล โดยจัดหาพื้นที่ใกล้เคียงเพิ่มขึ้นเพื่อลดความแออัดของผู้ป่วยและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป  โรงพยาบาลระนองร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลระนองมีมติเห็นชอบร่วมกันหากจะพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ จำเป็นต้องขยายพื้นที่โดยขอใช้พื้นที่ของแขวงทางหลวงระนอง ซึ่งอยู่ด้านข้างติดกับโรงพยาบาลระนอง

นายพรเทพกล่าวว่าเรื่องดังกล่าวมีการดำเนินการแล้วระยะหนึ่งแต่ไม่มีความคืบหน้ามากนัก แต่ในครั้งนี้ทางนายคงกฤษ  ฉัตรมาลีรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร จ.ระนอง ขันอาสาที่จะมาช่วยผลักดันด้วยอีกแรง จึงได้มีการหยิบยกขึ้นมาอีกครั้ง  ส่วนการดำเนินการในช่วงที่ผ่านมา โดยสำนักงานสาธารณสุข จ.ระนอง การขอขยายพื้นที่แขวงทางหลวงระนอง เป็นอำนาจของกรมทางหลวงโรงพยาบาลระนองได้ดำเนินการจัดส่งเอกสารตามแผนพัฒนาศักยภาพให้กรมทางหลวงทราบและประสานอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่แขวงการทางระนองก็ไม่ได้ขัดข้องแต่ประการใด  และหากมีการโอนที่ดังกล่าวแล้ว แต่ละกระทรวงจะไปตั้งงบประมาณในการดำเนินการต่อไป

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น