X

ระนอง มอบประกาศเกียรติคุณเกษตรกรดีเด่นแต่ละสาขา

ระนอง มอบประกาศเกียรติคุณเกษตรกรดีเด่นแต่ละสาขา

ระนอง- นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง มอบประกาศเกียรติคุณ แก่เกษตรกรดีเด่น สถาบันเกษตรกรดีเด่น ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่น และวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ของจังหวัดระนอง ปี 2562 โดยมีนายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดระนอง กล่าวรายงานการมอบประกาศเกียรติคุณ ในการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ จังหวัดระนอง ครั้งที่ 8/2562 ณ ห้องประชุมรัตนรังสรรค์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดระนอง

นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดระนอง กล่าวว่า จังหวัดระนอง โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง ได้ดำเนินการคัดเลือก เกษตรกรดีเด่น สถาบันเกษตรกรดีเด่น ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่น และวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2562 เพื่อค้นหาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ที่มีผลงานทางการเกษตรดีเด่น ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ บำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณ และผลงานให้ปรากฏต่อสาธารณชน บัดนี้ จังหวัดระนอง ได้ประกาศผลการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สถาบันเกษตรกรดีเด่น ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่น และวิสาหกิจชุมชนดีเด่น เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายนามผู้เข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณ ดังนี้

 

1. เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทำสวน ได้แก่ นายอำมรินท์ อุ่ยสุวรรณ บ้านเลขที่ 95 หมู่ที่ 3 ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

2. เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม ได้แก่ นายบ่าหรี หมาดหมัน บ้านเลขที่ 61/1 หมู่ที่ 8 ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง

3. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่น ได้แก่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทะเลนอก ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง

4. กลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น ได้แก่ กลุ่มยุวเกษตรกร โรงเรียนบ้านบางขุนแพ่ง ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

5. สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น ได้แก่เด็กหญิงพัชรินทร์ แสงวิจิตร สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร โรงเรียนบ้านบางขุนแพ่ง ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

6. ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น ได้แก่ นางสุวรรณี ทองตั้ง ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร โรงเรียนบ้านบางขุนแพ่ง ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

7. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น ได้แก่ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลกะเปอร์ หมู่ที่ 10 ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

8. ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่น ได้แก่ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน จ.ป.ร. หมู่ที่ 3 ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

9. วิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดระนอง ได้แก่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มไม้กวาดดอกอ้อบ้านห้วยนายร้อย ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดระนอง บรรณาธิการ นสพ.เซ้าท์เทิร์นนิวส์ระนอง