ค้าชายแดนไทย-เมียนมาด้านระนอง ไตรมาสแรกยอดการค้าลดลง

 

ระนอง-สถานการณ์ค้าชายแดนไทย-เมียนมา ด้าน จ.ระนอง-เกาะสองยอดวูบในช่วงไตรมาสแรก ชี้ผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจของเมียนมาที่ชะลอตัว และผลกระทบจากด่านชายแดนอื่นที่ฉุดยอด

นางวนิดา  อรุโณทัย  พานิชย์จังหวัดระนอง กล่าวว่าสำนักงานพานิชย์จังหวัดระนอง สรุปภาวะการค้าชายแดนไทย-เมียนมา ด้านจังหวัดระนองเดือนมกราคม 2561 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น2,130.07 ล้านบาท  ลดลงจากเดือนที่ผ่านมา(ธ.ค.2560 มีมูลค่า 2,281.66 ล้านบาท )  ลดลง 151.59 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.64 และเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนลดลง 570.43 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.12 (มกราคา 2560 มีมูลค่า  2,700.50 ล้านบาท)

มูลค่าการส่งออกเดือนมกราคม 2561 มูลค่า 1,319.39 ล้านบาท ลดลงจากเดือนก่อน (ธ.ค. 2560) 185.47 ล้านบาท  และเมื่อเทียบกับกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (มกราคม2560) ลดลง 588.84 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.86 ประเภทสินค้าที่มีการส่งออก 10 อันดับแรก ได้แก่น้ำมันเชื้อเพลิง,หล่อลื่น,ปูนซีเมนต์,เครื่องยนต์ต้นกำลังลังขับ,ก๊าซพร้อมอุปกรณ์,ปั้มใช้ในโครงการขุดเจาะปิโตรเลียม,ท่อเหล็ก,ท่อเจาะไร้ตะเข็บในโครงการปิโตรเลียม,เครื่องดื่มให้พลังงาน,ตาข่ายจับปลา,ฯ

มูลค่าการนำเข้าเดือนมกราคม 2561 มูลค่า 810.68 ล้านบาท เพิ่มจากเดือนก่อน 33.88 ล้านบาท และเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน(มกราคม 2560 )เพิ่มขึ้น 18.41  ประเภทสินค้าที่มีการนำเข้า 10 อันดับแรกได้แก่สัตว์น้ำ,ปลาป่น,ปลาหมึกแช่แข็ง,หอย,ปลาเบญจพรรณ,ปูเค็ม,ปูทะเลสด,ถ่านไม้ป่าเลน,ของทำด้วยเหล็กฯ

การค้าชายแดนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 2,012.02 ล้านบาท ลดลงจากเดือนที่ผ่านมา 118.05 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.54 (มกราคม 2561) มีมูลค่า 2,130.07 ล้านบาท และเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนลดลง 1,703.50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45.85 (กุมภาพันธ์ 2560 มีมูลค่า 3,715.52 ล้านบาท)

มูลค่าการส่งออกเดือนกุมภาพันธ์ 2561 มูลค่า 1,252.17 ล้านบาท ลดลง 67.22 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.09  โดยสินค้าที่มีการส่งออก 10 อันดับแรกได้แก่น้ำมันเชื้อเพลิง,หล่อลื่น,ปูนซิเมนต์,ท่อเหล็ก,เครื่องดื่มให้พลังงาน,ตาข่ายจับปลา,ฯ

มูลค่านำเข้าเดือนกุมภาพันธ์ 2561 มูลค่า 759.85 ล้านบาท ลดลงจากเดือนก่อน 50.83 ล้านบาท และเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน(กุมภาพันธ์ 2560)ลดลง 551.75 ล้านบาท โดยสินค้านำเข้า 10 อันดับแรกได้แก่ สัตว์น้ำ(ปลาแช่เย็น),ปลาป่น,ปลาหมึก,หอย,แมงดาทะเล,ถ่านไม้,ฯ  ส่วนในเดือนมีนาคม 2561 ขณะนี้หน่วยงานต่างๆยังไม่ได้สรุปส่งมายังสำนักงานพานิชย์จังหวัดระนอง แต่คาดว่าสถานการณ์การค้าชายแดนไทย-เมียนมา ด้านจังหวัดระนองยังคงลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา โดยปัจจัยหลักที่มำให้ยอดการค้าลดลงเกิดจากสภาวะทางเศรษฐกิจของเมียนมาที่ซบเซาเช่นกัน รวมทั้งการที่ด่านชายแดนอื่นๆที่ใกล้เคียงอาทิที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เริ่มมีบทบาทมากขึ้นทำให้สินค้าส่วนหนึ่งหันไปใช้ช่องทางอื่นๆแทน

 

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น