ระนอง จัดโครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข”

ระนอง จัดโครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข”

ระนอง-เทศบาลเมืองระนองร่วมกับโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม โรงเรียนศรีอรุโณทัย ชุมชนหลังวัด ชุมชนซอย 2 ชุมชนสัมพันธ์ในสังกัดจัดกิจกรรมทำความสะอาด โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุขฯ ที่วัดอุปนันทาราม 11 ก.ย. 62 เวลา 09.00 น. ที่วัดอุปนันทาราม (วัดด่าน) ได้มีการจัดกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณวัดตามโครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน คณะครูนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองระนอง

โครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข” เป็นโครงการที่จัดทำขึ้น เพื่อให้วัดเป็น ศูนย์กลางการเรียนรู้ ศูนย์กลางชุมชน และศูนย์กลางพัฒนาสุขภาวะ ในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่างพระ ชุมชน ตัวแทนชุมชน องค์กร ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน

ให้เกิดความเข้มแข็งในการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ ทั้งด้านสุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางปัญญาด้วยแนวทาง 5 ส โดยได้ร่วมกันทำความสะอาด ล้างห้องน้ำ ตัดกิ่งไม้ และปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบวัดอุปนันทาราม (วัดด่าน) มีผู้เข้าร่วมประมาณ 150 คน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น