ระนอง มอบฟรีแว่นตาผู้สูงอายุ

ระนอง มอบฟรีแว่นตาผู้สูงอายุ

ระนอง-นายสมยศ สารแขวีระกุล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง และนายสุวิทย์ หลักชัย รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ร่วมมอบแว่นตาในกิจกรรมมอบแว่นตา โดย นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ให้แก่พระภิกษุสงฆ์ และประชาชนทั่วไป

สืบเนื่องจากการออกหน่วยบริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดระนองของนายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ทำให้ทราบว่าเด็กและผู้สูงอายุประสบปัญหาในการมองเห็นและการอ่านหนังสือ จึงได้ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดระนอง โรงพยาบาลระนอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เด็กและผู้สูงอายุ ให้มีโอกาสได้บริการตรวจวัดสายตา โดยดำเนินการมาตั้งแต่ต้นปี ๒๕๖๒

โครงการนี้ได้เกิดขึ้นเนื่องจากหลายฝ่ายได้ตระหนักถึงความผิดปกติทางสายตาของเด็กและผู้สูงอายุ ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาสำคัญที่ยังไม่ได้รับการดูแลแก้ไขเท่าที่ควร ประกอบกับปัญหาขาดแคลนจักษุแพทย์ หรือร้านแว่นตาที่มีคุณภาพในต่างจังหวัดหรือท้องถิ่นห่างไกล นายโขตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง จึงได้จัดกิจกรรมมอบแว่นตา โดย นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่มีปัญหาทางด้านสายตา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดระนอง บรรณาธิการ นสพ.เซ้าท์เทิร์นนิวส์ระนอง