ค้าชายแดนไทยพม่าด้าน จ.ระนองเจอพิษฝน พายุ วูบหนัก

ค้าชายแดนไทยพม่าด้าน จ.ระนองเจอพิษฝน พายุ วูบหนัก

ระนอง-นางวนิดา อรุโณทัย  พาณิชย์จังหวัดระนอง  กล่าวว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง ขอรายงานภาวะการค้าชายแดน ไทย –เมียนมา ประจำเดือนสิงหาคม 2562  มีรายละเอียดดังนี้สรุปภาวะการค้าชายแดนไทย – เมียนมา ด้านจังหวัดระนองประจำเดือน สิงหาคม 2562

การค้าชายแดนไทย-เมียนมาด้านจังหวัดระนองเดือน สิงหาคม 2562 การค้าชายแดนกับประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาด้านจังหวัดระนอง ประจำเดือนสิงหาคม 2562 มีมูลค่าการค้ารวมทั้งสิ้น 1,332.49 ล้านบาท ลดลงจากเดือนที่ผ่านมา 51.72 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 3.74 (กรกฎาคม 2562 มีมูลค่าการค้ารวม 1,384.21 ล้านบาท) และเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนลดลง 667.91 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33.39 (สิงหาคม 2561 มีมูลค่าการค้ารวม 2,000.40 ล้านบาท

มูลค่าการส่งออก เดือนสิงหาคม 2562 มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 961.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 121.58 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.48 (กรกฎาคม 2562 มีมูลค่า 839.59 ล้านบาท) และเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (สิงหาคม 2561) ลดลง 482 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33.40 (สิงหาคม 2561มีมูลค่า 1,443.17 ล้านบาท) โดยประเภทสินค้าที่มีการส่งออก 10 อันดับแรก ได้แก่ น้ำมันเครื่อง/น้ำมันหล่อลื่น/จาระบี/น้ำมันเกียร์น้ำมันดีเซล/น้ำมันเบนซิน, ท่อผนังชนิดไร้ตะเข็บใช้ในขุดเจาะฯ, ข้อต่อเหล็ก, ปูนซิเมนต์,ของทาด้วยเหล็ก, ส่วนประกอบที่ใช้สำหรับเครื่องจักร, หัวเจาะพร้อมอุปกรณ์ใช้ในงานขุดเจาะฯ, วาล์วปิด-เปิดพร้อมอุปกรณ์, ตาข่ายจับปลา และเครื่องดื่มให้พลังงาน

มูลค่าการนำเข้า เดือนสิงหาคม 2562 มีมูลค่าการนำเข้า ทั้งสิ้น 371.32 ล้านบาท ลดลงจากเดือนก่อน 173.30 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.82 (กรกฎาคม 2562 มีมูลค่า 544.62 ล้านบาท) และเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (สิงหาคม 2561) ลดลง 185.91 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33.36 (สิงหาคม 2561มีมูลค่า 557.23 ล้านบาท) โดยประเภทสินค้าที่มีการนำเข้า 10 อันดับแรก ได้แก่ ส่วนประกอบที่ใช้สำหรับเครื่องจักร,เครื่องจักรเเละเครื่องใช้กล, ท่อผนังชนิดไร้ตะเข็บใช้ในขุดเจาะฯ, ของทำด้วยเหล็ก, สัตว์น้ำ (ปลาแช่เย็น), ถ่านไม้ป่าเลน,เครื่องวัดระดับใช้ในโครงการขุดเจาะฯ, ตู้คอนเทนเนอร์, แป้น แผง คอนโซล โต๊ะ ตู้ และฐานรองรับอื่น ๆ ที่ติดตั้งด้วยเครื่องอุปกรณ์ และหัวเจาะพร้อมอุปกรณ์ใช้ในงานขุดเจาะฯ

ภาพรวมในช่วงเดือนสิงหาคม 2562 จะเห็นว่ามูลค่าการค้ารวมปรับตัวลดลง เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (กรกฎาคม 2562) ลดลง 3.74% ทางด้านสินค้านำเข้าปรับตัวลดลง 31.82% สินค้านำเข้าสำคัญที่มีมูลค่าลดลง ได้แก่ ท่อเหล็กใช้ในการขุดเจาะปิโตรเลียม, อุปกรณ์ติดตั้งของหลอดหรือท่อ (เช่น ข้อต่อ ข้องอ ปลอกเลื่อน)ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า, ปลาป่น, อุปกรณ์อื่นๆทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า และส่วนประกอบของเครื่องจักรสำหรับการขุดเจาะ เป็นต้น ส่วนทางด้านสินค้าส่งออกปรับตัวเพิ่มขึ้น 14.48% สินค้าส่งออกสำคัญที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นได้แก่ น้ำมันเครื่อง/น้ำมันหล่อลื่น/จาระบี/น้ำมันเกียร์น้ำมันดีเซล/น้ำมันเบนซิน, ท่อข้อต่อเหล็ก, ของท ด้วยเหล็ก และส่วนประกอบที่ใช้สำหรับเครื่องจักร เป็นต้น

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น