ระนอง จัดมหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE จังหวัดระนอง ประจำปี 2562

ระนอง จัดมหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE จังหวัดระนอง ประจำปี 2562

 

ระนอง- (6 ก.ย 62) ที่โรงแรมทินิดี อำเภอเมือง จังหวัดระนอง จังหวัดระนองร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง จัดงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดระนอง ครั้งที่ 4 เพื่อขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดระนอง ให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน

โดยมีนายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรม TO BE NUMBER ONE พร้อมทั้ง นายสาธิต ทิมขำ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนองในฐานะเลขา โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดระนอง คณะกรรมการอำนวยโครงการ TO BE NUMBER ONE เยาวชนจากโรงเรียนระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สถานประกอบการและชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 700 คน

นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวว่า การจัดงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินโครงการ เป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด ส่งเสริมให้สมาชิกกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกัน เพื่อสนองพระราชดำรัสของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ด้วยการเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด

กิจกรรมประกอบด้วย การแสดงของเยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE จากโรงเรียนต่างๆ การจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา สถานประกอบการและในชุมชน การแสดงความสามารถของสมาชิก TO BE NUMBER ONE ของแต่ละโรงเรียน การมอบโล่ ประกาศเกียรติ ให้แก่หน่วยงาน บุคคล ชมรม ชุมชน ที่มีผลการปฏิบัติงานโครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นที่ประจักษ์

สำหรับจังหวัดระนอง นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ได้รับรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัด ดีเด่น ประเภทบุคคล ประจำปี 2562 สามารถรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 2 โดยได้รับรางวัลเป็น 1 ใน 3 จังหวัด TO BE NUMBER ONE กลุ่มต้นแบบระดับเงิน ระดับประเทศ ประจำปี 2562

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น