X

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง จัดอบรมยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง จัดอบรมยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ระนอง-นายสุรนารถ จิตต์เอื้อเฟื้อ แรงงานจังหวัดระนอง ,นายยอดเมือง ศิริประธาน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง และนางสาวโชติมา วงศ์เจริญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท โตโยต้าระนอง ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า จำกัด ได้ร่วมกันมอบใบรับรองผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา การบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 พร้อมกับเครื่องหมายแรงงานติดดาวให้กับพนักงานบริษัท โตโยต้าระนอง ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า จำกัด จำนวน 11 คน ซึ่งได้ดำเนินการการทดสอบมาตรฐานฯ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2562 ณ อาคารโรงฝีกงานช่างยนต์ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง

นายยอดเมือง ศิริประธาน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง กล่าวว่า การยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานไทย กำหนดให้มาตรฐานฝีมือแรงงานเป็นตัวขับเคลื่อนให้แรงงานทุกระดับเข้าสู่การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตัวเอง ตามนโยบายของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่มุ่งเน้นให้แรงงานทุกคนได้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การพัฒนากำลังคนให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้จัดทำโครงการ “แรงงานติดดาว” เพื่อกระตุ้นและจูงใจให้คนทำงานทุกคนเข้าสู่กระบวนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ นายจ้างจะได้คนทำงานที่มีคุณภาพ ลูกจ้างจะได้ค่าจ้างที่เหมาะสมตามมาตรฐาน

ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานตามเกณฑ์ จะได้รับการติดดาว เป็นสัญลักษณ์ แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับ 1 ดาว เป็นผู้มีฝีมือความรู้พื้นฐานในการทำงาน ปฏิบัติงานภายใต้คำแนะนำของหัวหน้างาน ระดับ 2 ดาว เป็นผู้ที่มีฝีมือระดับกลาง มีความรู้ความสามารถทักษะการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ได้ดี และมีประสบการณ์ในการทำงาน สามารถให้คำแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชาได้ และระดับ 3 ดาว จะเป็นผู้มีฝีมือระดับสูง สามารถวิเคราะห์ ตัดสินใจแก้ปัญหา นำความรู้และทักษะมาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยี โดยจะให้ติดดาวแสดงให้เห็นชัดเจนบริเวณอกเสื้อที่สวมใส่ระหว่างปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ใช้บริการรู้ว่าผู้ให้บริการผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานระดับใด รวมทั้งจะมอบบัตรแสดงตัวและเอกสารรับรองมาตรฐาน เพื่อใช้ในการสมัครงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นการเพิ่มโอกาสในการมีงานทำ สร้างความเชื่อมั่นให้กับนายจ้าง

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดระนอง บรรณาธิการ นสพ.เซ้าท์เทิร์นนิวส์ระนอง