X

ระนอง จัดฝึกอบรมเยาวชน “โครงการขยะให้ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

ระนอง จัดฝึกอบรมเยาวชน “โครงการขยะให้ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

ระนอง- นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเยาวชน โครงการขยะให้ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีนายเสถียร รุกขพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดระนอง คณะครู เจ้าหน้าที่และนักเรียนเข้าร่วม ทั้งนี้เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนัก ถึงความสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อมที่มีในปัจจุบัน โดยใช้กระบวนการ 5R ( Reduce Reuse Recycle Repair reject ) มาบริหารจัดการกับขยะที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ซึ่งในปัจจุบันปัญหาขยะ นับวันจะเพิ่มมากขึ้นตามจำนวนของประชากร ถ้าหากไม่มีการกำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้อง และเหมาะสมแล้ว ปัญหาความสกปรกต่างๆ ที่เกิดจากขยะ จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ถ้ามองกันอย่างผิวเผินแล้ว ขยะมูลฝอยนั้นไม่ได้มีผลกระทบต่อมนุษย์มากนัก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยตรงต่อมนุษย์ ยังอยู่ในขั้นที่ไม่รุนแรงมากนัก

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงไม่ชัดเจน แต่ในความเป็นจริงแล้ว ขยะก่อให้เกิดปัญหาต่อสภาพแวดล้อมเป็นอย่างมาก และจะมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ด้วย ทั้งโดยทางตรง และทางอ้อม ดังนั้นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เยาวชน ให้ตระหนักถึงปัญหาขยะ ถือเป็นการหล่อหลอมพฤติกรรม ความคิด และทัศนคติในการช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดระนอง บรรณาธิการ นสพ.เซ้าท์เทิร์นนิวส์ระนอง