ขนส่งระนอง เตรียมเปิดจุดให้บริการ เลื่อนล้อต่อภาษี 5  ก.ย.

ขนส่งระนอง เตรียมเปิดจุดให้บริการ เลื่อนล้อต่อภาษี 5  ก.ย.

ระนอง-นางสาวดารณี สายสุวรรณ  ขนส่งจังหวัดระนอง เปิดเผยว่า ด้วยกรมการขนส่งทางบกกำหนดให้สำนักงานขนส่งจังหวัดระนองจัดตั้งจุดให้บริการเลื่อนล้อต่อภาษี Drive Thru for Tax ตามโครงการยกระดับคุณภาพและพัฒนามาตรฐานการให้บริการด้านการขนส่งโดยมีความมุ่งมั่นในการพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

นางสาวดารณี สายสุวรรณ ขนส่งจังหวัดระนอง

 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาติดต่อราชการที่หน่วยงานของรัฐ เพื่อให้บริการรับชำระภาษีรถได้อย่างรวดเร็วเพียง ๑ ๒ นาที และไม่ต้องลงจากรถ

ช่วยให้ประชาชนได้รับบริการทางเลือกมากขึ้นและเกิดความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการโดยกำหนดเปิดจุดให้บริการเลื่อนล้อต่อภาษี Drive Thru for Taxในวันพฤหัสบดีที่๕ กันยายน๒๕๖๒เวลา๑๐.๓๐น.เป็นต้นไป ณ.สำนักงานขนส่งจังหวัดระนอง

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดระนอง บรรณาธิการ นสพ.เซ้าท์เทิร์นนิวส์ระนอง