ตร.ทางหลวงระนองดึงเยาวชนเป็นตัวเชื่อมผู้ปกครองแก้ปัญหาจราจรหน้าโรงเรียน

ตร.ทางหลวงระนองดึงเยาวชนเป็นตัวเชื่อมผู้ปกครองแก้ปัญหาจราจรหน้าโรงเรียน

ระนอง-ด.ต.อนุมาทย์ ปัตเมฆ หน .หน่วยบริการตำรวจทางหลวง ระนอง  กล่าวว่า ตำรวจทางหลวงระนองได้ร่วมกับหน่วยงาน แขวงการทางระนอง, ปภ.ระนอง บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรทางบก มาทำอบรมกับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

 

ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันทำหน้าที่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในเรื่องการสัญจรไปมาในหลายพื้นที่และโดยเฉพาะ ชั่วโมงเร่งด่วน หน้าโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จะมีรถผู้ปกครองมาส่งบุตรหลาน เป็นจำนวนมากซึ่งทำให้การจราจรติดขัด ก็จะมาดูแลการสัญจรในช่วงเวลา ดังกล่าว

และรถผู้ปกครองจำนวนหนึ่งที่ยังไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบในเรื่องการใช้ถนนร่วมกัน จนทำให้เกิดปัญหารถติด สะสม โดยจอดซ้อนคัน แต่ส่วนใหญ่จะเข้าใจทำตามกฎเพื่อส่วนร่วม

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น