ระนองเปิดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชนม่วงกลวง

ระนอง-ระนองเปิดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ชุมชนม่วงกลวงเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ชุมชนการท่องเที่ยวม่วงกลวงให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไปอย่างแพร่หลาย และเป็นจุดเริ่มต้นของการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนอย่างจริงจัง


นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ชุมชนม่วงกลวง ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติแหลมสน อำเภอกะเปอร์จังหวัดระนอง โดยมีนายวสันต์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดระนอง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชนสื่อมวลชนประชาชนเข้าร่วมพิธีเปิด

ทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ชุมชนการท่องเที่ยวม่วงกลวงให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไปอย่างแพร่หลาย และเป็นจุดเริ่มต้นของการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนอย่างจริงจัง ส่งเสริมให้มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าของชุมชนสามารถสร้างรายได้ให้ชุมชน ซึ่งตำบลม่วงกลวงอำเภอกะเปอร์ มีทรัพยากรและสถานที่สำคัญที่เป็นศักยภาพให้สามารถขับเคลื่อนชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน มีป่าชายเลนที่สมบูรณ์เหมาะแก่การพัฒนาเป็นสถานที่ศึกษาและท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เช่นอุทยานแห่งชาติแหลมสน การตกปลาในทะเล และเที่ยวชมเกาะต่างๆได้แก่ เกาะกำ เกาะญี่ปุ่น เกาะค้างคาว อ่าวเขาควาย

การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นการท่องเที่ยวที่คำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมสังคมและวัฒนธรรมกำหนดทิศทางโดยชุมชนจัดการโดยชุมชนเพื่อชุมชนและชุมชนมีบทบาทเป็นเจ้าของมีสิทธิ์ในการดูแลจัดการเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือนโดยใช้การท่องเที่ยวเป็นเงื่อนไขและสร้างโอกาสให้องค์กรชุมชน เข้ามามีบทบาทสำคัญในการวางแผนทิศทางการพัฒนา ชุมชน เน้นความสำคัญของการจัดการธรรมชาติแวดล้อม และใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชน โดยกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ชุมชน ท่องเที่ยวม่วงกลวง จะจัดขึ้นครั้งละ 3 วัน โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 8 เมษายน 2561 และครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2561

 

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น