ชื่นชมนักเรียนระนอง  ไอเดียเจ๋ง รีไซเคิลกระดาษใช้รักษาความสะอาดห้องน้ำหญิง

ชื่นชมนักเรียนระนอง  ไอเดียเจ๋ง รีไซเคิลกระดาษใช้รักษาความสะอาดห้องน้ำหญิง

ระนอง-นายชวนะ  คำกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จ.ระนอง  กล่าวว่า จากการที่โรงเรียนมีนโยบายให้นักเรียนทุกระดับชั้นทำกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 ได้มีแนวคิดในการรีไซเคิลกระดาษที่ใช้แล้วซึ่งมีเป็นจำนวนมากในโรงเรียน และตามบ้านเรือน กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์อีกครั้ง

โดยการพับเป็นถุงกระดาษขนาด ประมาณ 7×5 นิ้ว    จากนั้นก็ร้อยเป็นพวงประมาณพวงละ 20-30 ถุง นำไปแขวนไว้ในห้องน้ำหญิงของโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนจัดเก็บผ้าอนามัยที่ใช้แล้วลงในถุงแล้วทิ้งขยะในห้องน้ำ ซึ่งจากที่ผ่านมาพบว่าเกิดปัญหามีการทิ้งผ้าอนามัยไม่ถูกสุขลักษณะ ทางโรงเรียนพยายามที่จะแก้ไขแต่ก็ไม่สามารถแก้ไขได้

จนกระทั่งเกิดโครงการดังกล่าวของเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 เกิดขึ้น ปรากฏว่าทำให้การดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำหญิงมีสุขอนามัยที่ดีขึ้น ปัจจุบันยังมีการนำถุงกระดาษไปมอบให้กับปั๊มน้ำมันซึ่งอยู่ใกล้เคียงโรงเรียน ซึ่งปรากฏว่าได้รับความชื่นชมจากเจ้าของกิจการ และประชาชนเป็นอย่างมาก

นางปาริชาต  พรหมประทานกุลและนางสาวชฎาพร จำเริญ อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นม.4/8 กล่าวว่า โครงการดังกล่าวได้ทำต่อเนื่องมาเป็นเวลา 4 ปี แล้วในโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เสริมสร้างสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้สะอาดขึ้น ให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการรีไซเคิลและเห็นคุณค่าของวัสดุที่เหลือใช้  โดยในช่วงแรกประสบปัญหาบ้างเนื่องจากนักเรียนขาดความใส่ใจ ไม่ได้นำถุงกระดาษที่แขวนไว้มาใช้ บางคนถึงกับฉีกทิ้ง

แต่ต่อมานักเรียนเริ่มเข้าใจและนำมาใช้ ห้องน้ำสะอาดและถูกสุขลักษณะมากขึ้น ทำให้นักเรียน รวมทั้งครู อาจารย์เริ่มเข้าใจและเห็นประโยชน์จึงเป็นแบบอย่างของการรักษาความสะอาดแบบง่ายๆ โดยใช้ของที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ โดยขณะนี้ได้นำแนวความคิดดังกล่าวถ่ายทอดไปยังชุมชน ผู้ปกครอง ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น