กลุ่มทุนจีนเล็งระนอง ส่งผู้แทน CCTIP ลงพื้นที่เก็บข้อมูลก่อนเสนอนักลงทุน

กลุ่มทุนจีนเล็งระนอง ส่งผู้แทน CCTIP ลงพื้นที่เก็บข้อมูลก่อนเสนอนักลงทุน

ระนอง- กลุ่มทุนจีนส่อรุกคืบ ผู้แทน CCPIT หรือสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจีน ลงพื้นที่ จ.ระนอง-ชุมพร พบหอการค้า ศึกษาท่าเรือ และภาคธุรกิจ เพื่อนำข้อมูลไปนำเสนอแก่นักลงทุนในจีนก่อนพาเหรดขยายการลงทุนเข้าไทย

นาย หว่าง จินเจีย( Wang  Zhenjia  Assistant  Representative ผู้แทนจากสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (China Council for the Promotion of International Trade, เป็นชื่ออย่างเป็นทางการของ CCPIT ซึ่งมีสำนักงานสาขาอยู่ทั่วประเทศจีน เดินทางพร้อมคณะลงพื้นที่ จ.ระนองเพื่อพบนายธีระพล  ชลิศราพงษ์ ประธานหอการค้า จ.ระนอง และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดระนอง ประกอบด้วยนายพรศักดิ์  แก้วถาวร เลขาธิการ นายนิวัฒน์  หาญสุราษฏร์ กรรมการ เพื่อรับทราบข้อมูลการค้า การลงทุน การขนส่ง อุตสาหกรรม การท่องเที่ยวของ จ.ระนอง  พร้อมเดินทางเยี่ยมชมท่าเรือเอกชน และท่าเรือระนอง เพื่อรวบรวมข้อมูลนำไปเสนอให้กับนักลงทุนในประเทศจีนที่ต้องการข้อมูลรายละเอียดต่างๆในการที่จะตัดสินใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ที่มีหลายจังหวัดที่น่าสนใจ ส่วนจะเป็นการเข้ามาลงทุนในภาคธุรกิจใดบ้างนั้นคงจะต้องดูจากฐานข้อมูล และรายละเอียดก่อนที่จะมีการตัดสินใจ นอกจากนี้ยังต้องศึกษาถึงนโยบายของรัฐบาลไทยต่อการพัฒนาในพื้นที่ต่างๆว่ามีโครงการอะไรบ้าง อาทิในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีโครงการที่น่าสนใจคือ SEC  การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ ในเบื้องต้นจะมุ่งพัฒนาในพื้นที่ 4 จังหวัด เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงคือชุมพร ระนอง สุราษฏร์ธานี และนครศรีธรรมราช  (SEC ) Southern  Economic  Comdor)

ซึ่งเป็นจุดหนึ่งที่นักลงทุนจีนให้ความสนใจนอกจากที่จะมุ่งเฉพาะที่ EEC นอกจากนี้ทางคณะของตนได้เดินทางไป จ.ชุมพรก่อนเข้ามาระนอง โดยในส่วนของ จ.ชุมพรไปดูโรงงานที่แปรรูปผลไม้ ซึ่งเป็นอีกธุรกิจที่นักลงทุนจีนสนใจ  โดยในช่วงที่ผ่านมากลุ่มนักลงทุนจากจีนให้ความสนใจใน 3 กลุ่มธุรกิจหลักคือสัตว์น้ำ,ผลไม้ และอสังหาริมทรัพย์ แต่ในขณะนี้รัฐบาลจีนมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้นักลงทุนจากจีนออกไปลงทุนในประเทศต่างๆเพิ่มมากขึ้น  ซึ่งในประเทศไทยเป็นจุดหนึ่งที่นักลงทุนจากจีนให้ความสนใจเป็นลำดับต้นๆ เนื่องจากในประเทศไทยไม่มีการต่อต้านคนจีน และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมานาน แต่การเข้ามาลงทุนของจีนจะยึดมั่นในการที่จะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเดิมของแต่ละพื้นที่ แต่จะลงทุนที่จะสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้น อาทิพื้นที่ จ.ระนองตนคิดว่าไม่เหมาะแก่การลงทุนอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เพราะขนาดพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา และมีสภาพอากาศที่ดี ระนองจะต้องคงไว้ซึ่งจุดดีดังกล่าว ส่วนการลงทุนอาจเป็นแค่ทางผ่านจากระนองไปยังบริมเทคหรือเมียนมา รวมทั้งการท่องเที่ยวที่สามารถลงทุนได้

นายธีระพล  ชลิศราพงษ์  ประธานหอการค้า จ.ระนอง กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ครม.เห็นชอบกรอบการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ ในเบื้องต้นจะมุ่งพัฒนาในพื้นที่ 4 จังหวัด เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงคือชุมพร ระนอง สุราษฏร์ธานี และนครศรีธรรมราช  (SEC ) Southern  Economic  Comdor)  จึงทำให้นักลงทุนจากทั่วโลกให้ความสนใจ ก่อนหน้านี้ทางอเมริกา และญี่ปุ่นก็ได้ลงพื้นที่มารับทราบข้อมูลแล้ว ล่าสุดเป็นจีน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น