ระนอง จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โครงการ“๑๐๑ อาชีพ”

ระนอง จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โครงการ“๑๐๑ อาชีพ”

วันนี้(20 ส.ค.62) ณ โครงการขุดลอกสระน้ำจุฬาภรณ์ หมู่ที่ 5 บ้านคลองน้ำแดง ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โครงการ“๑๐๑ อาชีพ” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระนอง ดำเนินการจัดขึ้น เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระนอง ได้จัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะ “๑๐๑ อาชีพ” ในสาขาการฝึกสอนการสานกระเป๋าจากเส้นพลาสติก โดยทำการฝึกระหว่างวันที่ 15 – 17 สิงหาคม 2562 ระยะเวลาฝึก 18 ชั่วโมง ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 20 คน ณ ศูนย์ช่างประจำชุมชนเทิดไท้องค์ราชัน หมู่ที่ 2 ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

นายยอดเมือง ศิริประธาน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระนอง กล่าวว่า ตามที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน กำหนดดำเนินการตามโครงการ “๑๐๑ อาชีพ” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล พระบรมราชาภิเษก และสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงสืบสานหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ตลอดจนเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ หรือสร้างรายได้ ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาทักษะอาชีพ

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น