ระนอง สุ่มตรวจเรือประมงป้องกันการค้ามนุษย์

ระนอง สุ่มตรวจเรือประป้องกันการค้ามนุษย์

ระนอง-19 ส.ค 2562 นายสุรนารถ จิตเอื้อเฟ้อ แรงงานจังหวัดระนอง กล่าวว่า ในวันนี้ทางสำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง  พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ฝ่ายความมั่นคง ทหาร ปกครอง ประมง เจ้าท่าภูมิภาค ตำรวจน้ำ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระนอง ศูนย์ประสานงานประมงชายแดนไทย-เมียนมา หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะสุรินทร์ พังงา

ร่วมออกตรวจแรงงานแบบบูรณาการในกิจการเรือประมงทะเลและกิจการที่เกี่ยวเนื่องหรือกิจการที่สุ่มเสี่ยง การใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับในจังหวัดระนอง เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันไม่ใช้แรงงานกลุ่มเสี่ยงเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน โดยได้รับการสนับสนุนเรือตรวจการณ์จากทัพเรือภาคที่ 3 หรือเรือตรวจประมงทะเลจากหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะสุรินทร์ พังงาเป็นพาหนะในการปฏิบัติงาน

ผลการสุ่มตรวจเรือประมงขณะทำการประมงอยู่บริเวณหน้าเกาะช้าง จำนวน 4 ลำ พบแรงงานทั้งสิ้น จำนวน28 คน แรงงานคนไทย 9 คน แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา 19 คน เบื้องต้น ไม่พบการกระทำความผิดด้านแรงงาน ไม่พบการใช้แรงงานเด็กต่ำกว่า 18 ปี และแรงงานยินยอมลงเรือด้วยความสมัครใจ นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ได้มอบชุดยาสามัญประจำเรือให้กับไต๋เรือ เพื่อไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินต่อไป///

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น