ระนองร่วมเกาะสอง  จัดการประชุมเครือข่ายสาธารณสุขชายแดนไทย-เมียนมา ครั้งที่ 15

ระนองร่วมเกาะสอง  จัดการประชุมเครือข่ายสาธารณสุขชายแดนไทย-เมียนมา ครั้งที่ 15

ระนอง-(16ก.ค.62) ที่ โรงแรมทินิดี อำเภอเมือง จังหวัดระนอง นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานเปิดการประชุมเครือข่ายสาธารณสุขชายแดนไทย – เมียนมา ระหว่างเกาะสอง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และจังหวัดระนอง ประเทศไทย โดยมี ดร.ทอ มิน ผู้อำนวยการสาธารณสุขเขตตะนาวศรี ผู้แทนจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา นพ.นรเทพ  อัศวพัชระ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เข้าร่วมประชุม

จังหวัดระนองเป็นหนึ่งในจังหวัดชายแดนของประเทศไทยที่มีอาณาเขตติดต่อกับเกาะสอง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา มีประชากรและนักท่องเที่ยว เข้า-ออกประเทศ อยู่ตลอดเวลา จึงมีความจำเป็น ที่ทั้งสองประเทศ จะต้องมีข้อมูลและเตรียมความพร้อม ในการรับผลกระทบและตอบโต้ โดยเฉพาะโรคติดต่ออันตราย ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาประเทศของทั้งสองประเทศ ดังนั้นบุคลากรที่มีหน้าที่ในการเฝ้าระวัง และป้องกันควบคุมโรคติดต่อ

จึงต้องมีความรู้และความสามารถให้ทันต่อโลก เพื่อใช้ในการปฏิบัติร่วมกันระหว่างสองเมือง และนำไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อร่วมกันดูแลสุขภาพของประชาชนทั้งสองประเทศ ให้มีสุขภาพที่ดี ซึ่งหน่วยงานสาธารณสุขระหว่างสองเมือง ได้ดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพร่วมกันมาตั้งแต่ปี 2545 ภายใต้กรอบความ MBDS (Mekong Basin Disease Surveillance) ซึ่งมีการดำเนิน 4 กิจกรรม คือ 1. การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านโรคติดต่อ 2. การประสานการดำเนินงานด้านสาธารณสุขร่วมกันของทั้งสองเมือง 3.การส่งผู้ป่วยโรคติดต่อสำคัญเพื่อให้มีการรักษาอย่างต่อเนื่อง 4. การพัฒนาทีมเฝ้าระวังและสอบสวนโรคของระนองเกาะสอง

 

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น