จัดหางานระนองมั่นใจเวลา2วันกับแรงงานที่เหลือกว่า5,000คนได้ลงทะเบียนครบ

 

ระนอง-จัดหางานจังหวัดระนอง มั่นใจจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่ตกค้างได้ครบทันเวลาที่กำหนดโดยจังหวัดระนองมีการแจ้งยอดเพื่อขอจดทะเบียนมาประมาณ 23,000กว่าคน ทำการจดทะเบียนไปแล้วกว่า 14,000 คน ตรวจเอกสารแต่ยังไม่ได้ลงเบียนแล้วประมาณ 18,000ยังเหลือยอดที่รอตรวจเอกสารและลงจดทะเบียนอีกประมาณ 5,000 กว่าคน

นาย พิทูร ดำสาคร จัดหางานจังหวัดระนอง กล่าวถึงเรื่องการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่ที่โรงยิมเนเซี่ยมองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ซึ่งทางจังหวัดระนองกำหนดจัดให้เป็นศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ONE STOP service หรือศูนย์ OSS โดยมีเจ้าหน้าที่จากหลากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติคือ เมียนมา ลาวและกัมพูชา ซึ่งเปิดทำการตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ ถึง 31มีนาคม 61

โดยจังหวัดระนองมีการแจ้งยอดเพื่อขอจดทะเบียนมาประมาณ 23,000กว่าคน ทำการจดทะเบียนไปแล้วกว่า 14,000 คน ตรวจเอกสารแต่ยังไม่ได้ลงเบียนแล้วประมาณ 18,000ยังเหลือยอดที่รอตรวจเอกสารและลงจดทะเบียนอีกประมาณ 5,000 กว่าคน ซึ่งเหลือเวลาอีก 2 วัน ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานได้ทำงานกันอย่างเต็ม โดยได้เตรียมการไว้ 2 แนวทาง เพื่อให้นายจ้างนำแรงงานมาลงเบียนได้ครบทั้งหมดอย่างไม่ตกหล่น แนวทางที่ 1 คือการลงทะเบียนตามปกติซึ่งต้องใช้เวลาในการดำเนินการตามขั้นตอนต้องรอตามขั้นตอน แนวทางที่ 2 หากว่าเมื่อถึงเวลาแล้วแต่ยังมีนายจ้างที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนได้ทันเวลา ก็จะแก้ไขด้วยการให้นายจ้างมาลงทะเบียนไว้ก่อน หลังจากนั้นค่อยทยอยนำแรงงานมาทำการขั้นต่าง ๆเหมือนปกติ ซึ่งก็ไม่ขัดกับระยะเวลา เนื่องจากนายจ้างมาลงทะเบียนส่งหลักฐานของแรงงานไว้แล้ว รับรองว่าศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ONE STOP service หรือศูนย์ OSS สามารถเปิดรับลงทะเบียนนายจ้างแรงงานต่างด้าวได้ทันกำหนด ทุกคนจะได้รับการลงทะเบียนไม่ตกหล่น ซึ่ง2วันสุดท้ายนี้คาดว่านายจ้างและลูกจ้างจะมากันอย่างหนาแน่นกว่าช่วงปกติ เราได้เพิ่มเจ้าหน้าที่ในทุกจุดรองรับการทำงาน

ซึ่งสภาพโดยรวมการนำแรงงานมาลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 61 ถือว่านายจ้างและลูกจ้างมีการตื่นตัวที่จะมาลงทะเบียนเพื่อทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย ในการจ้างแรงงานต่างด้าวทำงาน เนื่องจากนายจ้างต่างก็ทราบดีว่ากฎหมายใหม่เกี่ยวกับการจ้างแรงงานต่างด้าวหากทำผิดกฎหมายมีบทลงโทษที่รุนแรงมีค่าปรับเป็นจำนวนเงินที่สูง จึงอยากจะฝากประชาสัมพันธ์ไปยังนายจ้างที่ยังไม่นำแรงงานต่างดาวมาลงทะเบียนในโค้งสุดท้ายในระยะเวลา 2 วันนี้ให้รีบนำแรงงานมาดำเนินการลงทะเบียน ซึ่งทางหน่วยมีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นายจ้างกับแรงงานอย่างเต็มที่

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น