X

หอการค้าระนองถกแก้ปัญหาราคามังคุดตกต่ำ

หอการค้าระนองถกแก้ปัญหาราคามังคุดตกต่ำ

ระนอง-วันที่ 9 สิงหาคม 2562 นายธีระพล ชลิศราพงศ์ ประธานหอการค้าจังหวัดระนอง กล่าวว่าหอการค้าจังหวัดระนอง นำด้วยตนพร้อมด้วยนายพรศักดิ์ แก้วถาวร เลขาธิการหอการค้าจังหวัดระนอง ร่วมด้วยบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีระนอง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง สหกรณ์จังหวัดระนอง สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง สนง.เกษตรจังหวัดระนอง

ร่วมประชุมปรึกษาหารือการแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลทางการเกษตร เกี่ยวกับสถานการณ์ราคามังคุดตกต่ำ เป็นผลมาจากปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากพร้อมกันทั้งภาคใต้ ส่งผลให้มีผู้ประกอบการรับซื้อ/รวบรวมเข้ามารับซื้อน้อยรายและปริมาณจำกัด ไม่มีการแข่งขันด้านราคา ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกมังคุดจังหวัดระนองได้รับความเดือดร้อน ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดระนอง

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดระนอง บรรณาธิการ นสพ.เซ้าท์เทิร์นนิวส์ระนอง