พสกนิกรจังหวัดระนองร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล

พสกนิกรจังหวัดระนองร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล

ระนอง-วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 19.00น. นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานนำข้าราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชน ร่วมในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พุ่มทอง พุ่มเงิน และประกอบพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 ณ บริเวณซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์ราชการจังหวัดระนอง

ทั้งนี้เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี โดยในพิธี ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ได้นำข้าราชการและเหล่าพสกนิกรชาวระนอง ประกอบพิธีจุดเทียนชัย นำกล่าวอาศิรวาทถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติ กล่าวนำถวายพระพรชัยมงคล

พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง และเหล่าบรรดาข้าราชการ พสกนิกรชาวระนองทุกหมู่เหล่า ต่างร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี โดยพร้อมใจร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา และเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” 3 ครั้ง อย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดระนอง บรรณาธิการ นสพ.เซ้าท์เทิร์นนิวส์ระนอง