พาณิชย์ระนองตรวจยึดเครื่องชั่งไร้มาตรฐานตลาดสดระนอง

พาณิชย์ระนองตรวจยึดเครื่องชั่งไร้มาตรฐานตลาดสดระนอง

ระนอง-นางวนิดา  อรุโณทัย  พาณิชย์จังหวัดระนอง เปิดเผยว่า  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองร่วมกับสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดชุมพร ออกตรวจสอบผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นที่ ตลาดเทศบาลเมืองระนอง ตลาดล่าง ตลาดภักดีสินิ ตลาดเพิ่มทรัพย์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ได้ดำเนินการดังนี้

ออกตรวจสอบและรณรงค์ให้ผู้ประกอบการติดป้ายแสดงราคาสินค้า จำนวน 217 ราย  ออกตรวจสอบเครื่องชั่งของผู้ประกอบการร้านค้า เครื่องชั่งทั้งหมดจำนวน 300 เครื่อง ตรวจสอบแล้วมีความถูกต้องจำนวน 272 เครื่อง สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดชุมพรทำการตรวจยึดเครื่องชั่งไม่ถูกต้อง จำนวน 7 เครื่อง และให้คำแนะนำในการเปลี่ยนเครื่องชั่งใหม่อีกจำนวน 21 เครื่องวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองร่วมกับสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดชุมพร ออกตรวจสอบผู้ประกอบการรับซื้อผลไม้และสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงในพื้นที่อำเภอกระบุรี ได้ดำเนินการดังนี้

โดยก่อนหน้านี้ได้ออกตรวจสอบเครื่องชั่ง และรณรงค์ให้ผู้ประกอบการ/กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มเกษตรกรผู้รับซื้อมังคุดติดป้ายแสดงราคารับซื้อมังคุด จำนวน 5 ราย และผู้ประกอบการผู้รับซื้อทุเรียนติดป้ายแสดงราคารับซื้อทุเรียน จำนวน 2 ราย

ออกตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงมีการแสดงป้ายราคาหน้าสถานีบริการตรงกับหัวจ่ายน้ำมันและปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่ตรวจสอบถูกต้องครบถ้วน จำนวน 3 ราย

จากการตรวจสอบเครื่องชั่งของผู้ประกอบการผลไม้ทั้งหมด 7 ราย เครื่องชั่ง 12 เครื่อง ตรวจสอบแล้วมีความถูกต้องจำนวน 11 เครื่อง และสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดชุมพรทำการตรวจยึดเครื่องชั่งไม่ถูกต้อง จำนวน 1 เครื่อง

ขณะนี้ปริมาณผลผลิตมังคุดในพื้นที่อำเภอกระบุรี ยังออกสู่ตลาดน้อยและคาดว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2562

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น