พาณิชย์จังหวัดระนองสุ่มตรวจสอบเครื่องชั่งป้องกันพ่อค้าโกง

พาณิชย์จังหวัดระนองสุ่มตรวจสอบเครื่องชั่งป้องกันพ่อค้าโกง

 

ระนอง-นางวนิดา  อรุโณทัย  พาณิชย์จังหวัดระนอง  กล่าวว่า วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง ร่วมกับสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดชุมพร ออกตรวจสอบผู้ประกอบการรับซื้อผลไม้และผู้ประกอบการในพื้นที่อำเภอสุขสำราญ และอำเภอกะเปอร์ ได้ดำเนินการดังนี้

1.ออกตรวจสอบเครื่องชั่ง และรณรงค์ให้ผู้ประกอบการ/กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มเกษตรกรผู้รับซื้อมังคุดติดป้ายแสดงราคารับซื้อมังคุด จำนวน 5 ราย

2.ออกตรวจสอบเครื่องชั่งและรณรงค์ให้ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารทะเล และอาหารทะเลแปรรูป บริเวณริมถนนเส้นทางระหว่างอำเภอสุขสำราญ และอำเภอกะเปอร์ติดป้ายแสดงราคาจำหน่าย จำนวน 7 ราย

3. จากการตรวจสอบเครื่องชั่งของผู้ประกอบการทั้งหมด 12 ราย จำนวนเครื่องชั่ง 18 เครื่อง ตรวจสอบแล้วมีความถูกต้องทั้งหมด

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น