จังหวัดระนอง ประกาศเจตนารมณ์ “องค์กรระนองรวมใจ ปลูกต้นไม้ สองแสนต้น”

จังหวัดระนอง ประกาศเจตนารมณ์ “องค์กรระนองรวมใจ ปลูกต้นไม้ สองแสนต้น”

ระนอง(28มิ.ย.62) ที่ห้องประชุมรัตนรังสรรค์ ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดระนอง นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในการประกาศเจตนารมณ์ “องค์กรระนองรวมใจ ปลูกต้นไม้ สองแสนต้น” ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง

โดยมีนายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง หัวหน้าส่วนราชการ ทั้งภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วม เพื่อถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว และฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกป่าเสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพิ่มคุณค่าของป่า ช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดโลกร้อน

ส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญ เกิดความรักความหวงแหน และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ โดยมีเป้าหมายปลูกต้นไม้ จำนวน 10 ล้านต้น ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่พฤษภาคม 2562 ถึงพฤษภาคม 2563

โดยบูรณาการร่วมกันปลูกต้นไม้อย่างน้อยคนละ 1 ต้น ในพื้นที่ของตนเอง พื้นที่หน่วยงาน ที่สาธารณะ สถานศึกษา ศาสนสถาน เป็นต้น

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น