คลังจังหวัดระนอง จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชน

คลังจังหวัดระนอง จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชน

ระนอง-คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดระนอง จัดโครงการ คบจ.ร่วมใจ ส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชน

(10 มิ.ย.62) ที่ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะพยาม อำเภอเมือง จังหวัดระนอง คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดระนอง จัดโครงการ คบจ.ร่วมใจ ส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดระนอง เพื่อทำการส่งเสริม สร้างองค์ความรู้ ในด้านการเงิน การออม การลงทุน และการประกันภัย

สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งสินเชื่อ เพื่อการลงทุน โดยสถาบันการเงินของรัฐ ให้แก่ชุมชน เพื่อใช้ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

โดยชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ และบูรณาการขับเคลื่อนเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดระนองอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน จากภาคีเครือข่าย (คบจ.)ด้วย///

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น