X

นักศึกษาหลักสูตรนายอำเภอศึกษาดูงานปัญหาแรงงานต่างด้าว จ.ระนอง

นักศึกษาหลักสูตรนายอำเภอศึกษาดูงานปัญหาแรงงานต่างด้าว จ.ระนอง

จังหวัดระนอง คณะผู้ศึกษาหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 77 ศึกษาดูงาน “การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว”
วันนี้(28พ.ค.62) ที่ห้องประชุมรัตนรังสรรค์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดระนอง นายชาตรี จันทร์วีระชัย ปลัดจังหวัดระนอง เป็นประธานในการต้อนรับคณะผู้ศึกษาหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 77 ประจำปี 2562 จำนวนกว่า 100 คน ที่เข้าศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุป เรื่อง “การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว” ของจังหวัดระนอง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมบรรยายและตอบคำถามในประเด็นต่างๆด้วย
ทั้งนี้ผู้ศึกษาหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 77 เป็นข้าราชการในสังกัดกรมการปกครอง จากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และข้าราชการจากต่างสังกัดเข้ารับการศึกษาอบรม ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน – 21 กันยายน 2562 รวมระยะเวลา 22 สัปดาห์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และเสริมสร้างสมรรถนะที่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ ทั้งด้านวิชาการ ด้านร่างกายและจิตใจ ด้วยการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนการพัฒนาทัศนคติและแนวคิดให้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล การใช้กลยุทธ์และวิทยาการบริหารสมัยใหม่ เพื่อให้สอดคล้องและทันต่อสถานการณ์ยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่ง โดยมีรูปแบบการเรียนการสอนแบบเน้นกรณีตัวอย่าง การศึกษาวิเคราะห์ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมวิชาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยแบ่งเป็น 5 หมวดสำคัญ ได้แก่ การเป็นนายอำเภอในฐานะตัวแทนรัฐบาล, การเป็นนายอำเภอในฐานะผู้บริหารพื้นที่, การเป็นนายอำเภอในฐานะผู้ปกครองท้องที่, การเป็นนายอำเภอที่มีสมรรถนะสูง และการศึกษาดูงาน เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมนำความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานอันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ///

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดระนอง บรรณาธิการ นสพ.เซ้าท์เทิร์นนิวส์ระนอง